Skip to content
info@sfk.se

Medlemmar i SFK Småland erbjudes att delta utan kostnad i Grundläggande Informationssäkerhet – Webutbildning via Teams den 230616Grundläggande informationssäkerhet

SFK Småland erbjuder en förmidag med fokus på informationssäkerhet och hur detta kan integreras i verksamheters ledningssystem. Information benämns ibland som det nya guldet eftersom det dels är värdefullt för verksamheten, men är även eftertraktat av andra.

Alla medarbetare i en verksamhet har ansvar för organisationens informationssäkerhet.

Informationssäkerhet är inte nödvändigtvis bara kopplat till IT, men ett samarbete mellan IT och den som är ansvarig för informationssäkerhet är ofta en förutsättning för att få ett väl fungerande system på plats.
Informationssäkerhet handlar om att bli medveten om vilka risker och hot som finns, hur vi ska hantera vår information och vilka åtgärder som på bästa sätt skyddar informationen.

Under utbildningen blandas teori och erfarenhet av praktiskt arbete. Deltagarna får även en checklista med sig att använda i den egna verksamheten.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Ur innehållet:
Informationssäkerhet:
• Vad är informationssäkerhet
• Varför informationssäkerhet
Vad behöver man förhålla sig till?
• Samhällsviktig verksamhet
• NIS/Lag om informationssäkerhet
• Säkerhetsskyddslagen
• GDPR
Hur gör man?
• Organisationen
• Ledningssystem för informationssäkerhet

Utbildare: Nina Friberg Arent’t Insercure AB (Nina Friberg | LinkedIn)
Nina har drygt 20 års erfarenhet av kvalitetsarbete, bl. a som kvalitetschef, de senaste 10 åren har fokus varit informationssäkerhet och dataskydd. Nina arbetar med informationssäkerhet i såväl privata näringslivet som offentlig verksamhet och är väl förtrogen med såväl generella krav som sektorspecifika.

Datum: 2023-06-16

Tid: 09:00-12:00

Plats: Webutbildning via Teams. Länk skickas i god tid.

Pris: Medlem i SFK Småland deltar utan kostnad.
Medlem i SFK 2 150 kr. Exkl. moms. Faktureras.
För Ej medlem 2 900 kr. Exkl. moms. Faktureras.
Checklista ingår i kursen.

Sista anmälningsdag: 2023-06-13

Anmäl dig i formuläret nedan, tack.
Är ni flera så notera allas namn, E-postadress och telefonnummer i meddelanderutan.

Avbokning: Senare än en vecka före kursstart debiteras halva priset för deltagande
Bokad plats får överlåtas. Meddela Christer Wallin

Antal deltagare:
Först till kvarn gäller! Antal deltagare är begränsat till max 16 st.

För eventuella frågor kontakta:
Christer Wallin
Mobil: 0730-799003
christer.wallin@vibracoustic.com

SFKs bolag Qvalify certifierar ledningssystem för informationssäkerhet – ISO 27001
https://www.qvalify.se/certifiering/iso-27001/

Bokning

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top