Skip to content
info@sfk.se

SFK Teknik och fordon (vilande)

SFK Teknik och fordon (vilande)

SFK Teknik och fordon var en sektionsförening inom Svenska Förbundet för Kvalitet. Sektionen skulle främja kvalitetsutvecklingen för produkter och tjänster som har anknytning till markbundna fordon avsedda for civil befordran av människor och/eller gods, i huvudsak på allmän väg.

SFK Teknik och fordon skulle:

  • verka för medlemmarnas utveckling genom erfarenhetsutbyte och utbildning i form av bl.a. konferenser och kurser
  • utveckla ett proaktivt ledarskap inom det område som Teknik- och fordons sektionen verkar
  • medverka som kontaktorgan, nationellt och internationellt
  • hålla kontakt med myndigheter, kontrollorgan och andra organisationer knutna till Teknik- och fordonssektor.

Är du intresserad av att ingå i ett nytt närverk för Teknik och fordon, kontakta SFK:s förbundsordförande claes.britsman@sfk.se

Back To Top