skip to Main Content
info@sfk.se

Välkommen till SFK Teknik och fordon

SFK Teknik och fordon

SFK Teknik och fordon är en sektionsförening inom Svenska Förbundet för Kvalitet. Sektionen ska främja kvalitetsutvecklingen för produkter och tjänster som har anknytning till markbundna fordon avsedda for civil befordran av människor och/eller gods, i huvudsak på allmän väg.

SFK Teknik och fordon ska:

  • verka för medlemmarnas utveckling genom erfarenhetsutbyte och utbildning i form av bl.a. konferenser och kurser
  • utveckla ett proaktivt ledarskap inom det område som Teknik- och fordonssektionen verkar
  • medverka som kontaktorgan, nationellt och internationellt

hålla kontakt med myndigheter, kontrollorgan och andra organisationer knutna till Teknik- och fordonssektorn

Back To Top