Skip to content
info@sfk.se

Frukostseminarie: Hur kan vi skapa hållbara leverantörskedjor?

Hur kan vi skapa ansvarsfulla och hållbara leverantörskedjor? Detta är en fråga vi dyker djupare i den 6/2. Välkommen på frukost hos Sustema!

Allt fler företag får ökande kundkrav inom kontroll och ansvar i sina leverantörskedjor. För de allra flesta företag är detta många gånger helt nya och mycket komplexa frågor. Vi vill med detta frukostseminarium berätta mer om hur det fungerar med ansvarsfulla leverantörskedjor, eller värdekedjor som vi föredrar att kalla det.

Vår ambition med seminariet är att du ska få en solid grund att stå på, idéer och inte minst inspiration till att ta tag i frågorna som rör socialt ansvar och hållbart företagande.

Varmt välkomna!

 

Talare:

Martin Horwitz, Sustema

Program:

07.45 Frukost serveras

08.00 – 09.00 Seminarium: Hur kan vi skapa hållbara leverantörskedjor?

09.00 – 09.30 Frågor, påtår och eftersnack för dem som vill

 

Klicka här för att anmäla dig.

 

Detta frukostseminarie gör i samarbete med Sustema. Läs mer om Sustema här.

Martin Horwitz är Senior Rådgivare inom Hållbart Företagande på Sustema. Martins fokusområden är Socialt ansvar i leverantörsledet samt ISOs ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Han har bl a arbetat som hållbarhetschef och jobbar idag som utbildare inom socialt ansvar och projektledare för både stora och små företag.

Back To Top