Skip to content
info@sfk.se

,

SFK Bygg har gjort många studier om kvalitetsläget inom byggsektorn Undersökningarna under åren har gjorts på olika sätt, vissa har varit djupdykningar i vissa delområden och andra har varit mer generella. Samtliga undersökningar har presenterats i publicerade års årskrönikor. Metoderna har varierat och finns närmare beskrivna i respektive rapport. Syftena har varierat under åren men…

Back To Top