Skip to content
info@sfk.se

Café Kvalité: SKF Business Excellence; from theory to action – our journey to SPS certification


  • Genomfört:
  • 10/6 -21

Lars Arrenäs, Vår nye Ordförande – SFK Väst
Seminarium, med Teams, om hur en enhet inom SKF i Göteborg arbetat för att bli certifierade enligt SKF:s stränga krav för Production System.

Vi får lyssna till Lars Arrenäs, ordförande SFK Väst samt Manager SKF Production System and Resetting. Lars kommer att berätta om SKF Göteborgs fortsatta resa mot Business Excellence inklusive utmaningar och fallgropar.

SKF koncernen och SKFs fabrik i Göteborg har arbetat med Kvalitetsutveckling, Lean och Six Sigma under många år och har länge varit i framkant. Tiden har präglats av framgångar såväl som motgångar, och särskilt utmanande har det varit att få nya arbetssätt bli naturliga i verksamheten samt bibehålla uppnådda förbättringar.

SKF har centralt, genom sitt SKF Production System, tagit fram ett koncept för certifiering av sina enheter. SKF i Göteborg kan nu stolt berätta hur de uppnått denna höga nivå i ett tillverkningsområde. Detta innebär de kan visa upp hur det praktiskt ser ut när man tagit steg mot Excellence och World Class Manufacturing.

Beroende på antalet deltagare på denna aktivitet, kommer vi att försöka avsätta gott om tid för dialog och diskussion.

Mycket välkomna!

Back To Top