Skip to content
info@sfk.se

Café Kvalité 11 maj; Hur hållbarhetsmålen nås snabbare genom kvalitetsarbete; Six Sigma och Lean


  • Genomfört:
  • 11/5 -23

Observera, detta Café Kvalité är exklusivt för SFK medlemmar. Är du inte medlem ännu, titta in på:  https://sfk.se/medlemskap/

Hur hållbarhetsmålen nås snabbare genom kvalitetsarbete; Six Sigma och Lean

Presentationen fokuserar på vilka parametrar man kan sikta på att förbättra inom sitt hållbarhetsarbete och hur hållbarhetsarbete kan bedrivas med kvalitetsarbetets systematik. Emma beskriver genomförda projekt där DMAIC-strukturen gett goda resultat och hur förbättringsprinciper från Lean kan användas för att nå sina hållbarhetsmål.

Presentation av två praktiskt genomförda projekt:
Båda projekten nyttjar en DMAIC-struktur, där problemet först identifieras, nuläget mäts och kartläggs, en analys visar vilka potentiella förbättringar olika möjliga förbättringar skulle ge och dessa förbättringar sammanställs i en genomförandeplan. ”C”, och processen styrs i fortvarighet ingår inte i dessa presentationer. Det är upp till respektive organisation att genomföra.

 1. Cirkulära livsmedelsflöden i Göteborg
  Nulägeskartläggning och förbättringsförslag för livsmedelssystemet i Göteborg, både cirkularitet och självförsörjningsgrad. I projektet ingick all mat som köps, förädlas och äts i staden och vad som händer med maten sedan.
  Länk till artikel i DN juni 2022 om Emman projekt: https://www.dn.se/sverige/sa-kan-goteborg-bli-till-halften-sjalvforsorjande/ 
 2. Övergång till hållbar fordonsflotta för Holmen Braviken
  Hur en strategi blev verklighet för hur hela omställningen till hållbarhet skulle gå till för alla typer av interntransporter på effektivast möjliga sätt.
  Länk till artikel om Emmas projekt i Swecos interntidning: https://www.sweco.se/aktuellt/nyheter/holmen-paper-braviken-siktar-mot-fossilfri-fordonsflotta-for-interna-transporter/

Emma är tidigare kvalitetschef och Lean Six Sigma Master Black Belt som vidareutbildat sig till specialist på cirkulär ekonomi och som nu är hållbarhetschef på Swecos division Energy & Industry. Läs mer om Emma på LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/emmadanielsson/

Back To Top