Skip to content
info@sfk.se

SFK Café Kvalité 24 Februari; Förstå, Förutse & Förbättra


  • Genomfört:
  • 24/2 -22

SFK inbjuder tillsammans med SFK Östergötland till Café Kvalité om den nyutgivna boken: ”Förstå, Förutse & Förbättra”

Ingen avgift för medlemmar i SFK, övriga 400 kr.

Mattias Elg, professor vid Linköpings universitet, kommer att inleda med att presentera och reflektera över sin nyutgivna bok, Förstå, Förutse & Förbättra, och tillfälle kommer att ges för frågor och diskussioner kring boken samt digitalisering och mätningar.

FÖRSTÅ, FÖRUTSE & FÖRBÄTTRA,

OM MÄTNINGAR OCH DATAANALYS FÖR VERKSAMHETSUTVECKLING

Våra organisationer blir allt mer komplexa och det blir allt svårare att fatta kloka beslut om var utveckling av verksamheter bör sättas in. Samtidigt växer mängden data som är tillgänglig – och som kan hjälpa till att förstå vad som faktiskt sker i verksamheter och i samhället. Datarevolutionen har dock även lett till att den växande informationsmängden gör det svårare att skilja mellan slump och signifikanta händelser som vi behöver ha koll på.

I boken presenterar Mattias hur vi kan bli bättre på att mäta i organisationer och att använda data på ett klokt sätt för beslutsfattande, lärande och förbättringar. Boken tar fasta på vanliga problem och utmaningar som man ställs inför och presenterar hur arbetet med mätningar och dataanalys för verksamhetsutveckling kan genomföras på smarta sätt.

Mattias Elg är professor i kvalitetsteknik Vid Linköpings universitet. Han har också uppdrag som centrumchef för HELIX Competence Center vid Linköpings universitet. Han forskar om förutsättningar och modeller för att driva kvalitets- och verksamhetsutveckling i privata och offentliga verksamheter. Speciellt fokus ligger på att studera angreppssätt och modeller för att använda mätetal för styrning och förbättring.

Back To Top