Skip to content
info@sfk.se

Café Kvalité – ”Studiebesök” online hos SKF Göteborg OBS, ej fysiskt pga. ökad smittspridning!


 • Genomfört:
 • 09/12 -21
 • Plats
 • Von Utfallsgatan 4, Göteborg

Tema: SKF BE from theory to action – our journey to SPS certification.

Uppföljning av Café Kvalité från den 10 juni hos SKF Göteborg.

Med tillämpningar på några viktiga områden samt besök i verksamheten.

SKF Sveriges Fabrik Göteborg har under 2020-2021 blivit en av SKF koncernens certifierade enheter enligt SKF Production System. Detta är SKF’s standard och tillämpning av bl.a. Lean för att uppnå Business Excellence på en mycket hög nivå.

På SFK Café Kvalitet i Juni fick vi en övergripande bild av resan fram till certifiering med alla ingående delar. Om ni önskar finns länkar till video och presentationsfil från juniträffen sist i denna inbjudan.

Under detta uppföljningsseminarium kommer vi att gå lite djupare i några av de viktigaste områdena ex:

 • Daglig Styrning samt genomgång av ”Masterplan” – som driver ständiga förbättringar
 • Problemlösning – En viktig del av Daglig Styrning…. ( säkerställa kvalitet, grundorsaksanalys, FMEA…..)
 • Learning Center – där vi ger kompetensutveckling för att säkerställa standardiserat arbetssätt och inom aktuella områden t.e.x:
  • Avvikelser
  • Lokala stationer,
  • E-Learnings & videofilmer mm
 • Layered audits – vårt sätt att säkerställa våra standardiserade arbetssätt följs ex Daglig Styrning, 5S etc

Agenda SFK Café Kvalité – SKF 2021-12-09:
14:30 Välkomna och introduktion

14:40 – 15:20 SKF Production System övergripande presentation och aktuella fokuserade områden

15:20 – 16:30 Fabriksbesök och visning av tillämpningar

 • Daglig styrning inklusive genomgång av Masterplan, den årliga förbättringsplanen som driver ständiga förbättringar
 • Learning center – presentation av lokalt anpassade träningar
 • Problemlösning – viktig del av Daglig Styrning och kvalitetsarbetet
 • Layered audits – hur vi säkerställer våra standardiserade arbetssätt

16:30 – 17:00 Summering, frågor

Länkar som ger möjlighet till ta del av vad som presenterades den 10 juni:

Presentationfrån träffen 10 juni: https://sfkse.sharepoint.com/:b:/s/vast/EUQKL9N7XmpLj0VDXFgvIxgB8y7Q6hM8h9fcloRfWE0gKA?e=T02JKB

Video från träffen 10 juni:
https://sfkse.sharepoint.com/:v:/s/vast/Ee_y6-qKO95CsHTDOrz70T0BWalcMTfdBQyfmhAiovIBkg?e=9Axy8W

OBS! Boka ”Fysisk” biljett för fysiskt medverkande och ”Digital” biljett för medverkande digitalt.

Bokningar

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top