Skip to content
info@sfk.se

Kostnadsfritt Rundabords – webbinarium om hållbarhet


 • Genomfört:
 • 09/3 -23

Möt och diskutera med våra hållbarhets – aktörer under Rundabords – Webbinariet; Se personpresentationer nedan.

Svenska Förbundet för Kvalitet, vidgar sina vyer och satsar på området hållbarhet.

SFK bildades 1952 och har sedan dess guidat sina medlemmar inom för tiden aktuella frågor om verksamhetsutveckling, såsom kvalitets/ -kontroll, -styrning, -säkring och TQM samt koncept som Six Sigma och Lean. Nu är tiden mogen för att ta steg och vidga vyerna in i området hållbarhet.

Kvalitetsarbete består av ett antal principer, metoder och verktyg som har som mål att förbättra verksamheters sätt att verka. Dessa kunskaper vilar på mångårig forskning och praktiska framgångar hos organisationer. Kvalitetsarbete med dess utövare, har stora förutsättningar att bidra till ett framgångsrikt förbättringsarbete även inom området hållbarhet.

SFK arrangerar ett antal evenemang på olika arenor där samlad kunskap sprids och diskuteras. Som exempel kan nämnas:

 • Konferensen World Quality Day, sedan 1990; andra torsdagen i november
 • SFK Vårkonferens sedan 2021
 • SFK Café Kvalité en gång per månad sedan september 2020; korta seminarier med aktuella teman
 • Kurser inom området

SFK kommer nu att arrangera en Programserie med temat ”Hållbarhet” innehållande ett antal seminarier, kurser och konferenser. Vissa av dessa kommer att genomföras tillsammans med partners, universitet och högskolor.
Syftet med denna fokusering är att SFK etablerar sig som ett förbund att vända sig till för att få kunskap och klarhet kring hållbarhet. Våra medlemmar, och potentiella medlemmar som arbetar med förbättringar, ställer sig många frågor inom området. I förlängningen verkar SFK för att öka Sveriges konkurrenskraft.

Programserien startar med ett webbinarium i form av ett:

”Rundabordsseminarium”

Syfte:
Att ge grundläggande insikter om de viktigaste aspekterna som relateras till hållbarhet, utifrån ett förbättringsperspektiv.

Målgrupp:
Personer som är engagerade i organisationers strävan efter förbättringar och som på olika sätt berörs av det ökade fokuset på hållbarhet.

 Vad ni får med er hem:

 • Klarhet om vad de viktigaste aspekterna inom området hållbarhet innebär, och vilka konsekvenser de får för olika slags organisationer
 • Vad betyder FN:s 17 miljömål, SDG i Agenda 30, mer konkret?
 • Förklaring av de viktigaste begreppen (varav en del blir tvingande EU-lagar) jag som förbättringsledare behöver ha koll på, såsom:
  • ESG
  • CSRD
  • ESRS
  • SBTi
  • GHG
  • Net Zero
 • Uppdrag och rollfördelning mellan organisationers olika funktioner såsom ledning, ekonomi och förbättringsledare

En viktig del av seminariet, samt vid uppföljning i olika kanaler i efterhand, är att deltagarna är med och påverkar hur SFK med partners kan förmedla kunskap inom området hållbarhet.

Det kommer att vara en mix av erfarenheter och kompetenser i panelen som kan belysa hållbarhets-perspektivet ur olika vinklar.

Panelen som diskuterar och svarar på frågor under detta seminarium är:

 • Fredrik Aldaeus, Vice President Sustainability and Quality, RISE
 • Dag Kroslid, koncernchef/CEO, NorDan Gruppen AS
 • Henrik Westman, ledarskribent, Dagens Industri
 • Ann-Kristin Littorin, Senior Manager, ESG Reporting, PwC.
 • Daniel Johansson, revisor, Qvalify
 • Jennie Albinsson, näringspolitisk expert, inriktning miljö och klimat, Företagarna

Ulf Gustavsson, Generalsekreterare EOQ, är moderator

Som frågepanel har vi glädjen att meddela att vi har lyckats engagera:

 • Nina Ström, QEHS manager, Nobia
 • Marcus Assarlind, Continuous Improvement Manager, Emerson

 

Back To Top