Skip to content
info@sfk.se

Utvidgat juni SFK Café Kvalité med workshop: ”Hållbarhet erbjuder otroliga möjligheter för kvalitetsledning.”


  • Genomfört:
  • 07/6 -23

Detta är det femte evenemanget i SFK:s Programserie om Kvalitetsarbete och Hållbarhet.

OBS. Detta evenemang är kostnadsfritt för SFK medlemmar. Är du inte medlem ännu, titta in och bli det för endast SEK 935 inklusive moms på: www.sfk.se
Avgift för Gästdeltagare: SEK 1500 inklusive moms.

Online via Teams, länk skickas ut den 5 juni.

Agenda:
14:00   Välkomna
14:05   Föreläsning Dag Kroslid: ”Hållbarhet erbjuder otroliga möjligheter för kvalitetsledning.”
14.50   Paus
14:55   Workshop 1, diskussioner och reflektioner om vad Dag K. berättade om, inklusive återsamling i storgrupp *)
15:45   Paus
15:50   Workshop 2, erfarenhetsutbyten, inklusive återsamling i storgrupp – Key Take – aways från dagen**)
16.25   Avslutning

14:00 Dag Kroslids föreläsning kommer att innehålla:
Dag lyfter fram spännande och viktiga historiska linjer inom hållbarhet och kvalitetsledning, både i
Skandinavien och internationellt. År 2023 kommer kvalitetsledning, kanske omedvetet, att ha fullt fokus på styrelse- och ledningsmöten som en del av hållbarhetsstrategier, förbättringar och rapportering. Hur kan medarbetare och ledare inom kvalitetsområdet aktivt bidra till utvecklingen och arbetet? Det finns även stora möjligheter till kvalitetsledning inom de kommande lagkraven på hållbarhetsredovisning. Kommer detta att bli vår tids riktigt stora ”C”? Presentationen beskriver också goda exempel från NorDan och hur företaget har lyckats kombinera kvalitetsledning och hållbarhet på strategisk och operativ nivå. Avslutningsvis kommer deltagarna att utmanas på sin egen roll och möjligheter inom hållbarhet.

Tag del av vad Dag säger i några klipp på totalt 3,2 min. under SFK Rundabords – webbinarium den 9 mars om Kvalitetsledning och Hållbarhet

Dag Kroslid,
Dag har en civilekonom- och doktorsexamen inom industriell ekonomi med fokus på kvalitetsutveckling från Linköpings universitet samt innehar en styrelseplats i såväl SIQ:s intressentförening som Lean Forum Bygg.
Sedan januari 2023 är Dag CEO för NorDan Gruppe. Dag är en efterfrågad Keynote speaker inom områdena Kvalitetsledning, Hållbarhet och Digitalisering både i Sverige och internationellt.

 

NorDan
Europas ledande tillverkare av fönster, dörrar och smarta tillbehör. Företaget har en omsättning på 4 miljarder norska kronor, med över 30 regionala försäljningskontor och 12 fabriker. Det har ca. 2500 anställda och de viktigaste marknaderna är Skandinavien, Storbritannien och Irland.
De har utvecklat en pragmatisk strategi som fokuserar på kvalitetsledning, digitalisering och hållbarhet. Denna strategi, som företaget har döpt till ”Eco Digital Ready”, har varit mycket framgångsrik och banbrytande på många sätt. Ett exempel är när NorDan AB år 2020 mottog Quality Sustainability Award 2020 av IAQ, som i sin motivation skriver: ”IAQ erkänner NorDan AB för sin tillämpning av kvalitetsprinciper och metoder på ett innovativt tillvägagångssätt.” Dessutom har NorDan tilldelats Quality Innovation Award av SIQ.

Moderatorer för dagen:

Anne-Charlotte Holmgren.
Anne-Charlotte har lång erfarenhet av att leda, driva och utveckla verksamheter, både i rollen som chef, stödfunktion och expert på vad som driver framgång. Med bakgrund som ingenjör vid Chalmers, kompletterat med organisationspsykologi och praktisk förbättringskunskap inklusive Lean, är Anne-Charlotte alltid nyfiken på nya erfarenheter, och vill gärna sprida andras goda berättelser till många fler! Sedan mars 2023 verksam vid Actea Management.

 


Marcus Assarlind.
Marcus disputerade 2014 på Chalmers tekniska högskola efter att ha studerat hur organisationer kommer igång, eller hindras, med sitt kvalitetsarbete. Som tidigare forskare och konsult har Marcus upplevt möjligheter och utmaningar inom en bred uppsättning branscher och områden, och idag får Marcus betalt för att missionera förbättringsarbete på Emerson.

 

*) Workshop 1.

 • Vad tar jag med mig från Dag Kroslids presentation om hållbarhet och kvalitetsledning? – En fråga, en tanke, ett arbetssätt som inspirerar mig.
 • Av det jag har hört, vad kan jag direkt applicera in i min egen handlingsplan runt kvalitet och hållbarhet, i min egen verksamhet? (eller en verksamhet som jag stödjer)

**) Workshop 2.

 • Hur ser utmaningen med hållbarhet och kvalitetsledning ut hos mig?
  – Vad har vi redan gjort hos oss, och på vilket sätt?  – Framgångssagor och fallgropar.
  – T ex hur-vad rapport hållbarhet, hur-vad extern kommunikation, ingår i / egen handlingsplan(er), hur få engagerad ledning, med i projekt-/processledningsmodeller, utbildning/medarbetarkompetens mm.
 • Vad kommer jag nu att göra som första aktivitet på hemmaplan, som ett resultat av dagens workshops? Dela med gruppen för inspiration.

Välkomna!
SFK Programråd.

Back To Top