Skip to content
info@sfk.se

Café Kvalité september; Ledningens engagemang genom Layered Process Audits


  • Genomfört:
  • 08/9 -22

Christer Wallin, Kalitets & Miljöchef; Vibracoustic.
  
Organisationers Ledningssystems viktigaste mål är att beskriva processers och aktiviteters önskvärda arbetssätt. Ett tråkigare begrepp är ”Standardiserade arbetssätt”. Det en karta ritad för att beskriva de bäst kända principerna, metoderna och verktygen för att skapa robusta och förutsägbara resultat som verksamhetens kunder förväntar sig. Men handen på hjärtat, hur ofta stämmer verkligen med kartan, och hur är det med organisationens medarbetares förståelse för varför deras ledningssystem finns till. Som metod för att på ett praktiskt och påtagligt sätt se till att arbetet bedrivs enligt ledningssystemets intentioner, finns ”Layered*) Process Audit, LPA”. genom att tillämpa denna metod systematiskt och enligt uppgjord plan, ger det en bild på hur väl verksamheten följer ledningssystemet. Men samtidigt, och kanske viktigare, engageras hela organisationen, från den direkta operativa personalen och de chefsskikt som organisationen består av som gör systematiska ronder enligt uppgjort schema.
   
*) Layered i detta fall avser de olika hierarkiska nivåerna, som på olika sätt engageras i audit processen. Automotive organisationen, AIAG har gett ut CQI-8; ”Layered Process Audits Guideline” som beskriver ramverk för hur detta kan byggas upp.
   

Vibracoustic använder LPA för att kontinuerligt reducera variationer i verksamheten och bibehålla ett kvalitetsutfall på under 5 PPM. Verktyget är också ypperligt för att följa upp revisionsavvikelser, för att följa upp att korrigerande åtgärder har implementerats på ett verkningsfullt sätt.
Något som man kanske bortser ifrån är att verksamheten får med automatik en lärandeprocess i vad som försiggår i lokalerna samt integrering av personalen, från operatörer till högsta ledningen.

Kort om Christer Wallin:
Anställd på Vibracoustic sedan 2007 som Kvalitets & Miljöchef med kunder såsom Ford, VW, GM, Jaguar, BMW, Autoliv etc. Har tidigare varit verksam inom företag såsom Thule, Kendrion, Trelleborg.
Är verksam inom Automotive segmentet sedan 80 talet, som har givit en bred kunskapsbas gällande kundkrav, revisioner etc.
Ordförande i region SFK Småland sedan 2021
Driver även egen konsultfirma inom Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Back To Top