Skip to content
info@sfk.se

Café Kvalité. Uppföljning av WQD – Mentifrågan om ledningens och organisationens engagemang


  • Genomfört:
  • 11/2 -21

  Café Kvalité – bjuder på kunskap ’A la carte

”Det är inte bara ledningens fel om kvalitetsutveckling misslyckas”!

OBS! Denna gång öppet och gratis webbinar på Teams för alla! I fortsättningen krävs SFK – medlemskap för Café Kvalité arrangemang!

Under World Quality Day, som SFK arrangerade 12 november 2020, genomfördes en enkät om vilka utmaningar som kvalitetsprofessionella upplever. En majoritet svarade att den största utmaningen är att få ledningens och organisationens engagemang och förståelse för kvalitetsutveckling.

Med detta som bakgrund arrangerar SFK Väst ett Café Kvalité seminarium om hur kvalitetsutveckling kan säljas in i en organisation.

Deltagarna kommer att få insikter om hur man kan övertyga sin organisation om att tillämpa kvalitetsutvecklingens principer, metoder och verktyg. Kvalitetsprofessionella behöver skaffa det mandat som krävs och med självförtroende kunna beskriva målet med kvalitetsutveckling samt hur dessa mål ska uppnås.

Seminariet består av två delar

  • Kvalitetsutveckling med stöd och engagemang hos ledning, chefer och medarbetare
    Materialet har utvecklats vid en nätverksträff med SFK Kvalitetsforum. Med: Hans Baurmann.

    Hans har tidigare varit anställd i storföretag och numera konsult inom kvalitetsutveckling. Många års erfarenhet från stora och små organisationer inom både varu- och tjänsteproduktion. Erfarenheten inrymmer både framgångar och då det fungerat sämre. Han tycker att få saker är så roliga som då alla i organisationen systematiskt jobbar mot gemensamma mål.
  •  Hur kan en ledare och organisation bli frälsta på konceptet Kvalitetsutveckling?
    Med Nicklas Bergström*) och Henrik Wenklo**), Consilium Safety Group, som reflekterar över hur chefer kan övertygas om kvalitetsutveckling som ett vinnande koncept.

*)Nicklas Bergström; CEO Consilium Safety Group:

Nicklas Bergström började på Consilium 1994 och har tack vare sina många år i koncernen en mycket gedigen kunskap i hur verksamheten och branschernafungerar. Han är numera koncernchef och ansvarar för att leda den totala gruppen mot fortsatt tillväxt och lönsamhet med hjälp av Consiliums tre strategiska grundpelare – Helping customers succeed, A great place to work och Profitable growth.

**)Henrik Wenklo CHRO Consilium Safety Group:

Henrik Wenklo började på Consilium 2001 och har genom åren arbetat med produktion, kvalité, organsitaion- och ledarskapsutveckling. Henrik har en stor kunskap och intresse för hur individen och organistationen kan utvecklas tillsammans. Sin bakgrund har han i det militära och är idag ansvarig för Consiliums säkerhets, personal- och hållbarhetsfrågor.

Consilium Safety Group
Vi är en av världens ledande tillverkare av produkter och säkerhetssystem för brand- och gasdetektion, inom marin-, olja- & gas-, transport- och byggsektorn. Företaget startade 1912 med hastighetsloggar  för fartyg och vi är idag ett internationellt företag som drivs framåt av innovation. Vi är 700 anställda och vi finns med 55kontor runt om i världen.

 

 

 

Bokningar

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top