Skip to content
info@sfk.se

What about Quality 4.0!?!


  • Genomfört:
  • 15/3 -22

SFK och EOQ, European Organization for Quality, bjuder in till ett kostnadsfritt, online:

Rundabordseminarium om Quality 4.0

Internationell expertgrupp som besvarar och diskuterar era frågor om Kvalitet 4.0. Läs mer om dem och deras uppfattning om vad som är kärnan inom Kvalitet 4.0 genom att klicka på denna länk.

Eftersom detta är ett internationellt evenemang, dit hela EOQ och ASQ (USA) bjuds in hålls, seminariet på Engelska.

OBS! Registreringar görs via EOQ:s hemsida: https://www.eoq.org/event/what-about-quality-4-0/

Välkomna att ställa frågor, lyssna och diskutera med experterna om hur digital teknik, ”Quality 4.0”, kan effektivisera och förbättra ditt kvalitetsarbete. Vår expertgrupp kommer att svara på frågor från dig och en panel, relaterade till Quality 4.0 – konceptet, och genom det ge en uppdatering var forskningen står idag. Medlemmarna i expertgruppen består av akademiker och chefer som arbetar med konceptutveckling och implementering av Kvalitet 4.0.

Paradigmskiftet inom digital teknik innebär stora revolutioner inom många områden. Det är nu hög tid att alla som är engagerade i kvalitetsarbete använder de digitala tekniska möjligheterna för att effektivisera kvalitetsarbetet.

Det går ännu inte att ha en fullständig överblick över vilka konsekvenser det ger, varför många frågar sig:

”Vad måste jag som Kvalitetsprofessionell lära mig och göra för att ta hand om alla de möjligheter som digitaliseringen ger?”

Under seminariet kommer expertgruppen att reflektera om:

  • Vad är Quality 4.0?
  • Varför tillämpa Quality 4.0?
  • När ska Quality tillämpas 4.0?
  • Hur ska Quality 4.0 implementeras?
  • Var kan Quality 4.0 ge värde?
  • Vem driver Quality 4.0-konceptet?

Transformation inom det digitala landskapet är ett team – arbete! Bjud därför gärna med chefer och kollegor till detta spännande evenemang! 

 

Back To Top