Skip to content
info@sfk.se

Café Kvalité 27 april med SIS: ”Kvalitets- och hållbarhetstandarder – Klimatförändringarna påverkar allt”


  • Genomfört:
  • 27/4 -23

Kostnadsfritt Webbinarium; Teams länk skickas ut till anmälda den 26 april.

SFK har äran att välkomna ledande företrädare för SIS, Svenska Institutet för Standarder,  som presentar sina tankar om hur Standarder  stöder organisationers strävan efter Hållbarhet.

Detta Café ingår i SFK Programserie: Hållbarhet ur kvalitets/ – förbättringsperspektiv.

För att anknyta till Rundabords – webbinariet den 9 mars (länk till video för er som missade detta: SFK Rundabords Webbinarium om hållbarhet 9 mars 2023.mp4) så nämndes av den revisor som deltog att:

”Alla företag skall rapportera enligt GHG Protokollet”

Ett annat inlägg från industrirepresentanten var att:

”Har man ett ledningssystem på plats underlättas Hållbarhetsarbetet.”

ISO och SIS har en bred palett av standarder för att minska och hantera klimatrelaterade problem. ISO har lyft detta genom sitt initiativ The London Declaration.

Ulrika Edholm, Bengt Rydstedt och Jimmy Yoler, från SIS, kommer att ge en överblick om kopplingen mellan systematisk kvalitetsarbete och hållbar utveckling, och utvecklingstrender inom standardiseringen och på hur standarder gör skillnad i praktiken. Tre aktuella områden är ISO 14060-familjen som används för när organisationer kvantifierar, mäter, validerar och rapporterar utsläpp av växthusgaser liksom minskningen av dessa. Ämnet sammanfattas också i en rapport från en mycket omfattande, global workshop, IWA 42 – Net zero guidelines.

Ett sätt att minska utsläpp av växthusgaser och spara kostnader är att arbeta med energieffektivisering, vilket sker med stöd av standarden ISO 50001. Standarder för klimatanpassning kommer att presenteras.

Förutom de specifika standarderna ovan kommer vägledning att ges om var man hittar andra standarder som har beröring till hållbar utveckling och klimatförändringarna.

Presentatörerna från SIS:

Ulrika Edholm, Projektledare Kvalitetsledning och Organisationers samhällsansvar, SIS

Bengt Rydstedt: Projektledare Kvalitetsledning, SIS

Jimmy Yoler: Projektledare Miljöledning, SIS

Välkomna!
Detta Café arrangeras av SFK Stockholm.

 

Back To Top