Skip to content
info@sfk.se

Café Kvalité; oktober: ”AI på riktigt – öppnar dörrar till effektivare kvalitetsarbete!”


 • Genomfört:
 • 12/10 -23

Välkomna till Café Kvalité, oktober!

Artificiell Intelligens (AI) – begreppet som kan skapa tveksamhet, motstånd och kanske till och med rädsla.
SFK ser möjligheterna!

Vad kan Krönleins Bryggeri, Lunds Kommun, Åland och en betydande Metallindustri ha gemensamt? De genomgår alla en positiv digital transformation som positivt utvecklar deras verksamheter. Trots sina stora olikheter har de alla framgångsrikt kunnat utnyttja möjligheterna som modern digital teknologi erbjuder.

Er guide: Magnus Sjöström, Affärsutvecklare Digital Management på AFRY. Läs om Magnus imponerande erfarenheter och kompetenser nedan.*)

Under detta Café Kvalité orienterar Magnus oss på resan in i AI – land, genom att berätta om skarpa tillämpningar av hur digital transformation har gått till. De har alla nått positiva resultat och de fortsätter sin resa, som inte har något slut.

Detta evenemang riktar sig till personer som är engagerade i verksamhetsutveckling genom kvalitets/-förbättringsarbete inom organisationer som skapar varor och tjänster, oavsett om det är inom det privata näringslivet eller inom den offentliga sektorn.

Huvudbudskap:

 • Digital Teknologi och Instabila Processer: Vi kommer att diskutera varför instabila processer inte lämpar sig för tillämpning av digital teknologi.
 • Datakvalitet och Digital Teknologi: Hur påverkar brister i datakvaliteten användningen av digital teknologi såsom AI och Machine Learning?
 • Autonom Beslutsfattande: Vi kommer att utforska hur väl förädlad data och analyserad fakta styr beslut, antingen av människor eller autonomt, och betydelsen av korrekt datakvalitet.
 • Besparingar och Effektiviseringar: Det kommer att belysas hur digital teknologi kan skapa stora möjligheter för besparingar och effektiviseringar genom kvalitetsarbete.
 • Systematiskt Förbättringsarbete: Vi kommer att titta på hur hållbarhetsarbete kan drivas framåt med hjälp av moderna metoder,  projekt per projekt.
 • Hållbarhet och Energibesparingar: Vi kommer att utforska hur principer, metoder och verktyg från kvalitetsarbetet kan bidra till att förbättra hållbarhetsaspekter och energibesparingar med hjälp av digital teknologi.

Praktikfall – ”På Riktigt”:

 • Krönleins Bryggeri: Vi får ta del av hur detta 1600-talsbryggeri har implementerat AI och ML för att styra sina processer.
 • Lund Kommun – ”Future by Lund”: Ett exempel från vägförvaltningen som har utnyttjat AI för att förbättra sina processer.
 • Åland Projektet: Exempel på konceptet ”Society 5.0”. Vi kommer att få inblick i ett mångfacetterat projekt som involverar kommuner, industri, infrastruktur och miljö, och hur digital teknologi har varit en central del av detta.
 • En betydande Metallindustri: Vi diskuterar hur användningen av AI och ML har påverkat processstyrningen och omvandlat åsikter till faktabaserade beslut.

Vi ser fram emot en givande och insiktsfull diskussion om hur AI och digital teknologi kan förändra och förbättra kvalitetsarbete hos organisationer och samhället i stort. Vi hoppas att du kan och vill delta i detta viktiga seminarium och ser fram emot att träffa dig där.

Vi ser fram emot en givande och insiktsfull diskussion om hur AI och digital teknologi kan förändra och förbättra kvalitetsarbete och samhället i stort. Vi hoppas att du kan och vill delta i detta viktiga seminarium och ser fram emot att träffa dig där.

Med vänliga hälsningar,
SFK Programråd, genom:
Folke Höglund,

*) Magnus Sjöström; erfarenheter och kompetenser.
Magnus Sjöström anslöt sig till AFRY Management Digitalisation Management år 2018. Hans fokusområden är:
– Digitalisering
– Business Intelligence (Affärsinformation)
– Analys
– Organisatoriska förändringar
– Digital affärstransformation

Magnus är en stark förespråkare för att datadriven förändring är en viktig del för att skapa förbättringar.
De senaste 30 åren har Magnus arbetat med lösningar för produktion och IT inom industrin i Sverige och internationellt. Under de senaste 10 åren har han utvecklat affärsmodeller och verktyg för att lyckas med den digitala transformationen. Han har arbetat med städer, kommuner, infrastruktur och industrin som helhet. Magnus har erfarenhet av bland annat automation, processer, kraftdistribution, robotar, servosystem, drivsystem, elektrisk konstruktion, programmering, styrsystem, industriell programvara och utvecklad IT.
Magnus har fortsatt sin utbildning och utvecklat sin kompetens inom områden som:

 • AI
 • IoT
 • Machine Learning
 • Hållbarhet
 • IT-arkitektur
 • Nya affärsmodeller
 • Mänskligt beteende

Magnus är en flitigt anlitad föreläsare inom Industry 5.0, Samhälle 5.0, IoT, A.I., Digitalisering, Smarta städer, med mera. Magnus är även engagerad som innovatör inom digitalisering, utbildare och automationsutvecklare i samband med nybyggnationer och ombyggnationer.

Back To Top