Skip to content
info@sfk.se

Café Kvalité april ”Flygindustrin kräver ett skickligt kvalitetsarbete”


  • Genomfört:
  • 21/4 -22

Fredrik Olofsson tar oss med på resan för Brogren Industries AB, att bli godkänd som underleverantör till flygindustrin enligt AS9100.

Online medlemsaktivitet via TEAMS

Brogren Industries i Älvängen mellan Göteborg, och Trollhättan är ett teknikföretag med produktion av detaljer med komplexa geometrier och höga kvalitetskrav, oftast i svårbearbetade material t.ex. Hastelloy, Inconel 718 och Haynes 282 mm.

Fredriks bakgrund är inom verkstadsindustrin där han har verkat som allt från operatör till ledande uppdrag inom teknik, kvalitet, miljö, försäljning och andra befattningar. Han är idag R&D Manager/Quality & Environmental Manager i bolaget.

Resan startar med uppdraget att ta fram ett helt nytt ledningssystem med de redan befintliga ISO-certifikaten 9001, 14001 och 3834, till att även bli godkänd mot AS 9100.

Fredrik bjuder in oss SFK:are till en intressant resa med ett spännande mål.

Fredrik är även VD/CEO på Aerospace Cluster Sweden som beskriver sin verksamhet:
Aerospace Cluster Sweden är den naturliga vägen till svenska flyg- och rymdaffärer. Klustrets medlemmar representerar svensk kunskap och skicklighet inom flyg och rymd samlad på ett ställe.”

Vi kommer även höra Fredrik redogöra för vad Aerospace Cluster Sweden har för verksamhet och uppdrag.

Välkomna!
Ingemar Lindström
Ordförande SFK

www.brogrenindustries.com
www.aerospaceclustersweden.com/.

Frågor: ingemar.lindstrom@sfk.se 0709 46 25 03

 

Back To Top