Skip to content
info@sfk.se

SFK Programserie om Hållbarhet: Café Kvalité 13 april; ”Att förstå, mäta och förbättra hållbarhet”


 • Genomfört:
 • 13/4 -23

Kostnadsfritt Webbinarium; Teams länk skickas ut till anmälda den 12 april.

Uppsala Universitet har sedan länge kursprogram där offensiv kvalitetsutveckling och hållbarhet kopplas ihop på ett naturligt sätt.

SFK har nöjet att från Uppsala Universitet kunna bjuda på tre ledande universitetslärare inom området Kvalitetsarbete och Hållbarhet: (Ta del av deras respektive CV nedan)

De kommer att presentera hur vi kan förstå, mäta och förbättra arbetet med hållbarhet som leder till hållbarhetseffekter på riktigt. Vi kommer bland annat att bekanta oss med en “Hållbarhetsmatris” som är ett stöd för hur man mäter rätt saker på rätt sätt. Det här webbinariet är perfekt för dig som vill utveckla din kunskap om hållbarhet och kvalitetsarbete i samarbete med andra.

 • Förstå
  – Kort om “Alfabetssoppan” som råder kring hållbarhet och hållbar utveckling samt beskrivning av viktiga begrepp
 • Mäta:
  – Förklaring av Bergman/Klefsjös “Intressentmodell” som inkluderar hållbarhet
  – Introduktion av Uppsala Universitets “Hållbarhetsmatris” som hjälper dig att att mäta rätt saker på rätt sätt
 • Förbättra:
  – Genomgång av hur du identifierar de viktigaste hållbarhetseffekterna för din organisation med hjälp av Pareto-analys
  – Presentation av TQM; Kvalitetsprincipernas tillämpningar för hållbarhetsarbete
Kort beskrivning av dagens presentatörer:

Raine Isaksson:
Raine Isaksson är universitetslektor vid Uppsala Universitet och biträdande professor vid Luleå Tekniska Universitet. Raine är i grunden civilingenjör med ca 20 års yrkeserfarenhet inom processutveckling, produktionsledning och kvalitetsstyrning i processindustri samt inom tekniska konsulttjänster. Raines forskning fokuserar på hur kvalitetsprinciper kan användas för hållbar utveckling. Raine har utvecklat och arbetat med distansutbildningar inom kvalitet och hållbarhet sedan 2002.
För er som vill läsa några av Raines ”Papers” kan nå ett urval här: 13 april 2023 Uppsala U

Ann Eberhardsson:
Har under flera år varit lärare och kvalitetsansvarig för distanskurser i Hållbar utveckling och CSR, Uppsala Universitet

Lovisa Clevehorn
Är och har under flera år varit lärare och kvalitetsansvarig för distanskurser i Kvalitetsteknik, Uppsala Universitet

Om ni är flera deltagare skriv allas namn och E-post adresser i meddelandefältet, tack

Välkommen att anmäla dig!

Back To Top