Skip to content
info@sfk.se

SFK Café Kvalité juni; ”Kvalitetsarbete – nu och framåt”.


  • Genomfört:
  • 12/6 -24

Kvalitetsarbete = Att lyckas med verksamheten!

Vi är glada att bjuda in dig till ett spännande Café Kvalité med vår nya ordförande, Anne-Charlotte Holmgren, där vi kommer att utforska hur du kan lyckas med verksamheten genom kvalitetsarbete.
När du vill göra rätt saker på rätt sätt, måste du balansera mellan att följa etablerade metoder och att ständigt utveckla nya arbetssätt. För att förbättra dina färdigheter inom kvalitetsarbete behöver du kunna:

  • Kvalitetssäkring: Involvera kunder, medarbetare och ledning för att fastställa och följa bästa arbetssätt.
  • Utveckling och Förändringsledning: Tänka nytt och förbättra arbetssätt genom ständigt lärande.

De flesta av oss (även kvalitetsprofessionen!) har arbetssätt vilka traditionellt är relativt långsamrörliga, men ibland gnistrar det till! Just nu påverkar generativ AI utformningen av våra arbetssätt. Hur kan vi använda AI säkert och effektivt? Vilka nya färdigheter behövs för att minimera risker och stödja AI-användning i kvalitetsarbetet?

Kvalitetsarbete är avgörande för framgångsrika verksamheter och ett starkt Sverige. Utmaningar som hållbarhet, beredskap och digitalisering kräver vårt fokus. Delta i vårt medlemsdrivna nätverk för att kompetensutveckla dig och utbyta erfarenheter.

Om Anne – Charlotte Holmgren:

Anne-Charlotte Holmgren är en erfaren ledare med en gedigen bakgrund inom management konsulting, transport och logistik, forskning och utveckling samt hälso- och sjukvård. Anne – Charlotte n är specialiserad på ledning, affärsutveckling, analytiska färdigheter, verksamhetsstyrning, efterfrågehantering och Lean-konceptet. Anne-Charlotte drivs av att se människor växa och uppnå arbetsglädje i framgångsrika verksamheter.

Säkra din plats genom att anmäla dig här.

Vi ser fram emot att välkomna dig till detta inspirerande Café, på Teams, 15:00 – 16:15!

Med vänliga hälsningar,
SFK Programråd; genom
Folke Höglund

Back To Top