Skip to content
info@sfk.se

Café Kvalité september: ”Hur svenska leverantörer kan få ”The Pole Position” genom vasst kvalitetsarbete och teknikutveckling”


  • Genomfört:
  • 12/9 -23

Välkomna att lyssna till Peter Bryntesson VD för FKG – branschorganisationen för underleverantörerna till fordonsindustrin. Webbinariet sänds med Teams, länk skickas ut den 11 september.

Peter Bryntesson kommer att tala om:
Det är tufft att som underleverantör leva upp till bilfabrikanternas krav. De är mycket måna om att deras leverantörer har ett effektivt och väl fungerande kvalitetsarbete.
När bilfabrikanter bedömer sina leverantörers kvalitetsarbete tittar de på en rad olika faktorer, bland annat:

  • Att leverantörens ledningssystems är certifierade enligt gällande krav, såsom AIAG 16949. Som del av detta regelverk är att kunder kan ställa specifika krav som blir då blir ett standardkrav
  • Att leverantören har ett väl fungerande systematiskt förbättringsarbete och en etablerad förbättringskultur
  • Att leverantören har utvecklingsprogram för medarbetarnas kompetensutveckling för att möta framtidens krav på anpassning till ny teknik

Presentationen kommer också att handla om hur fordonsindustrin förflyttar sig från att tillverka förbränningsfordon till elektrifierad mobilitet och hur detta påverkar branschen och främst leverantörerna. Omställningen är att likna med hur telekom förändrades där smart telefonerna slog ut de mer traditionella tillverkarna som Ericson och Nokia. Därtill den geopolitiska situationen med Kinas framfart och USA:s olika initiativ, typ IRA.
Har EU fordonsindustri en framtid och hur ska svenska bolag agera för att klara omställningen?

Peter Bryntesson, kort presentation:
Har varit aktiv inom fordonsindustrin sedan mitten 90 talet men bland annat chefsposter inom Saab Automobile och Opel i Tyskland. Även varit egenföretagare med bolag i Sverige, Tyskland, Hong Kong och Kina.
Sedan 2014 så arbetar Peter på FKG som är den skandinaviska branschorganisationen för alla leverantörer i fordonsindustrin. Från september 2022 så innehar han VD rollen.
Därtill så har Peter en väldigt stort nätverk och sitter med i runt 20 talet olika styrelser, råd och styrgrupper. FKG är medlemmar i Clepa som är den Europeiska organisationen för leverantörer med säte i Bryssel. FKG innehar även en styrelsepost.

Moderator:
Claes Britsman
Ordförande SFK

Back To Top