Skip to content
info@sfk.se

Välkomna till december månads Café Kvalité med temat: DSIP ”Digital Sustainability Implementation Package”*) *) En digital plattform som delvis utvecklats i ett Vinnova finansierat UDI projekt med 16 partners, för att ge ett effektivt stöd för ett företag att använda vid både komplexa och mindre komplexa hållbarhetsutmaningar. Projektet har tagit fram ca 30 praktiska verktyg…

Back To Top