Skip to content
info@sfk.se

2022 första Café Kvalité med SFK – Statistisk metodik


 • Genomfört:
 • 13/1 -22

”Kan vi vara vänner utan fakta?”

Flera kvalitetsorganisationer tycks tro att analys av fakta är något som bör göras i ett hörn av fabriken där några nördar flockas runt en dator och producerar något.

Vi, SFK-StaM (Statistisk Metodik), anser att detta betraktelsesätt måste brytas. Ett analytiskt tänkande har en självklar plats i planeringsarbete, designarbete, målsättning, dimensionering av processer, lager, specifikationer, etc. etc.

Vi menar att ett analytiskt förhållningssätt inte kräver så mycket mer än att verkligen använda den samlade kunskap som finns hos dagens ingenjörer, planerare, programmerare, systemvetare, geologer, biologer, prognosmakare, kvalitetsingenjörer, epidemiologer, besserwissrar, etc, etc.

Ett analytiskt tänkande betecknas av en nyfikenhet att pröva gamla sanningar, att undersöka nya möjligheter tillsammans med ett modelltänkande och förmågan att abstrahera, dvs bortse från oväsentligheter och överföra bra ideér till nya situationer.

Under detta Café Kvalité skall vi presentera

 • Vår sektion, SFK Statistisk Metodik och info på vår hemsida och exempel och simuleringar som vi lagt ut på nätet.
 • Vi kommer också att informera om en gratis och lättillgänglig mjukvara, programspråket ”R”. (En sökning på dess namn på nätet ger miljontals träffar.)
 • Vi kommer att ge exempel på vitt skilda områden inom näringsliv och andra organisationer.
  (En mycket intressant applikation lyssnade vi själva på för en tid sedan – att rätt analysera DNA-spår. Ett gediget arbete som stegvis eliminerade felkällor för att till slut nå en synnerligen hög tillförlitlighet i beslutet.)
 • Dessutom presenterar vi några utbildningsprogram inom området av Umeå Universitet

Och rubriken ”Kan vi…”? En vanlig erfarenhet efter otaliga kvalitetsmöten är att vi skiljts åt med synnerligen delade meningar om vems felet är och vad man kan göra åt det:

 • Kunden?
 • Materialet?
 • Stockholmskontoret?
 • Konstruktörerna?
 • Underleverantörerna?
 • Kirurgerna?
 • Ledningen?
 • Inköp?

Med ett analytiskt tänkande lyssnar vi till processens röst och möjligheter, Stockholmskontoret får vänta…

Styrelsen för SFK-StaM

 

Back To Top