Skip to content
info@sfk.se

Café Kvalité – januari 2023 online på Teams


  • Genomfört:
  • 26/1 -23

Våra svenska kvalitetsnestorer, Bo Bergman och Bengt Klefsjö, har nu fått förstärkning! Det är Ingela Bäckström och Rickard Garvare som bidragit med färska idéer i den uppdaterade engelska version av boken:

Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction.

Välkomna till detta seminarium! Bo Bergman, Ingela Bäckström och Rickard Garvare berättar om och svarar på frågor om det nya i denna fjärde internationella upplaga av boken.

OBS! Deltagare under detta seminarium kan köpa boken till rabatterat pris, SEK 500 (565).
Beskrivning av boken enligt förlaget, Studentlitteratur:

A new business landscape has emerged: digital developments are accelerating, offers are created by integrating goods and services, sustainability is increasingly recognized as a vital quality dimension, and global competition has intensified. In this context, an approach to quality management with a strong focus on customer needs and expectations, and based on improvement and innovation is more important than ever. Following a discussion on quality and quality management, the book elaborates on business development, how to co-create value with customers and employees, and how to organize improvement work, including developing products and processes. The entire chain from identifying customer needs to measuring customer satisfaction and feedback is addressed. The last part of the book discusses developing society and the role of quality management for sustainability and the future of society. Through its holistic view on quality, previous editions of this book have served as an appreciated textbook at many universities and colleges. Many companies and public organizations have used it for their development work. In this extensively revised edition, results from current research and new practical applications have been incorporated. In addition, new concepts, methodologies, and tools are explained based on the authors’ systems concept of Total Quality Management.

Bo Bergman

Bo Bergman är sedan 10 år professor emeritus i kvalitetsutveckling vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Dessförinnan var han under totalt 29 år professor i kvalitetsteknik/-utveckling, först vid Tekniska Högskolan i Linköping och sedan vid Chalmers tekniska högskola. Han har lång industriell erfarenhet från kvalitetsområdet och stor erfarenhet av undervisning. Bo grundade även Chalmers satsning på förbättringsarbete inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Bengt Klefsjö

Bengt Klefsjö har varit verksam som lärare och forskare vid Luleå tekniska universitet sedan starten 1971. Han har bland annat varit professor i kvalitetsteknik i nästan tjugo år. Under sina många år som undervisare har han gjort sig känd som en skicklig lärare och har fått flera utmärkelser av både studenter och universitetet. Genom åren har han varit författare eller medförfattare till över tjugo läroböcker.
Bengt Klefsjö medverkar inte under seminariet denna gång.

Ingela Bäckström

Ingela Bäckström är professor i kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet. Hon undervisar på magisterprogrammet i kvalitets- och ledarskapsutveckling och handleder doktorander. Hon har publicerat ett stort antal vetenskapliga artiklar och några bokkapitel. Innan hennes akademiska karriär arbetade hon som revisor på en revisionsbyrå och som ekonom, teamledare och projektledare på Ericsson. Ingela Bäckström is professor of quality technology and management at Mid Sweden University. Her research interests concern how leaders and organizations may seek to create satisfied customers, wellbeing, and prosperous employees and organizations. Her research focuses on the relationship between quality management and sustainable health. She teaches at the master’s program Quality and Leadership Development and supervises PhD students, four of whom have defended their theses. She has published a large number of scientific papers and some book chapters. Before her academic career, she worked at an accounting firm as an auditor and later at Ericsson as an accountant, team leader, and project manager.

Rickard Garvare

Rickard Garvare är sedan 12 år professor inom kvalitetsteknik vid Luleå tekniska universitet, där han även undervisar på magisternivå. Sedan 2016 är han chef över avdelningen för Industriell ekonomi. Rickards forskning fokuserar på problematik kring implementering av nya arbetssätt samt kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvård.

 

Back To Top