Skip to content
info@sfk.se

Café Kvalité – september: Nya versionen av allas vår kvalitetsbibel är här


    • Genomfört:
    • 16/9 -21

Välkommen till Café Kvalité om boken: ”Kvalitet från Behov till Användning” med en av författarna, professor Bo Bergman.


Bo Bergman, Professor emeritus, at Chalmers University of Technology

Vi är många som haft vår första kontakt med kvalitetsutveckling genom Bergman och Klefsjös bok ”Kvalitet: från behov till användning” (KBA) som sätts i händerna på såväl universitetsstudenter som praktiker. Sedan första upplagan för 30 år sedan utgår den från författarnas hörnstensmodell som är bas för mångas förståelse av området. Boken behandlar kvalitetsämnet övergripande inklusive nyckelområden såsom kundbehov, kundnöjdhet och förbättringsarbeten. Den sjätte svenska upplagan utkom i fjol. Några områden som är nya eller fått större tyngd i denna upplaga är agil produktutveckling, digitalisering inklusive så kallad artificiell intelligens och den tjänstefiering som förändrat relationen mellan producent och användare. Ett annat område är kvalitet i ett samhällsperspektiv med fokus på hållbarhetsfrågor och reflektioner kring den pågående pandemin.

En något förenklad och förkortad version av boken kom ut i våras: Kvalitet i Alla Led. I denna version har samproduktion fått större tyngd.

Under seminariet berättar en av författarna, professor Bo Bergman, om hur de tänkt med boken, med fokus på samhällets och kvalitetsområdets dynamik de senaste åren och hur man förändrat och utvecklat innehållet efter detta. Vi tror att både böckerna och detta Café Kvalité kan vara av intresse för alla med intresse inom kvalitetsutveckling oavsett om de arbetar inom industri, tjänsteindustri eller i offentliga verksamheter.
____________________________________________________________________________________________
Författarparet är två av Sveriges, och världens, absolut främsta profiler inom kvalitetsutveckling. Det är ingen överdrift att påstå att dessa två är en stor anledning till att Sverige är så pass framstående inom kvalitetsutveckling.

Föredragshållaren, Bo Bergman, har efter ett långt och inflytelserikt arbetsliv både inom industrin och i akademin nu efter pensionen inte växlat ner nämnvärt utan fortsätter vara aktiv inom forskning och på andra sätt sprida sin kunskap, som Professor emeritus vid avdelningen för Service Management and Logistics på Chalmers tekniska högskola. Under sin akademiska karriär har han varit väldigt aktiv i att säkerställa att hans läror omsätts i praktik, på senare tid inte minst inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Bengt Klefsjö har varit verksam som lärare och forskare vid Luleå tekniska universitet sedan starten 1971. Genom åren har han varit författare eller medförfattare till över tjugo läroböcker där han pedagogiskt förklarar hur kvalitetsutveckling fungerar, såväl kopplat till ledarskap som statistiska metoder. Under sina många år som undervisare har han gjort sig känd som en skicklig lärare och föreläsare.

Aktiviteten sker på plattformen Teams; online och kostnadsfritt.

Aktivitetsansvarig:
Marcus Assarlind
SFK Väst

Bokningar

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top