Skip to content
info@sfk.se

Café Kvalité augusti; Kvalitetsarbete vid inköp och upphandling – för de goda affärerna


  • Genomfört:
  • 18/8 -22

Hur man kan etablera en win/win – relation med sina leverantörer.

Ett seminarium om hur ett systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med sina leverantörer kan ge bättre kvalitet och stora besparingar.
Oneline. Teamslänk skickas till anmälda dagen före.

Presentationen är byggd kring innehållet i boken:

Boken kan köpas med 50% rabatterat pris, = 160 SEK + Moms och Frakt. Kontakta folke.hoglund@gmail.com

Företagens leverantörer har blivit allt viktigare för organisationers resultat. Leverantörernas andel av det totala värdet som skapas för slutkunden har stadigt ökat under många år.

Det finns många olika slags leverantörer som förser organisationer med material, service, system- och funktionsleverantörer och i stor utsträckning outsourcing, bemanning och rådgivning. Det som köps in har också blivit allt mer komplext och relativt ofta handlar det också om stort kunskapsinnehåll. Det gäller alla organisationer och minst lika mycket inom tjänstesektorn som inom produktionen av varor. För att uppnå önskad kvalitet innebär det att kvalitetsarbetet systematiskt utvecklas, säkras och kontrolleras på alla leverantörsnivåer. Olika metoder och tillvägagångssätt kommer att presenteras, som är av stort värde i detta arbete. Jag kommer att beröra aktiviteter från andrapartsrevisioner och kontrollaktiviteter till strategiska partnerskap med gemensamma förbättringsinitiativ.

Kort om Folke Höglund;
Anställd av AB SKF 1961 – 2009, och hade ledande tekniska befattningar i såväl Sverige som utomlands. Sedan 1994 har han haft befattningen som kvalitetssäkringschef för SKF-koncernen, ansvarig för och konceptuell utveckling av ledningssystem, revision, processledning och förbättringsskoncept, inklusive Six Sigma. Folke var projektansvarig för SKF Academy, ett världsomspännande 21 dagars kvalitetsutbildningsprogram för alla SKF Quality Professionals

Folke har varit varit föreläsare hos Sandholms Associates mellan 2001 – 2018.

Folke har skrivit tre böcker inom Kvalitetsområdet, utgivna av Studentlitteratur, Sverige:

  • ”Six Sigma” (2007) tillsammans med Lars Sörqvist, Sandholms Associates.
  • Kvalitetsutveckling (2005, uppdaterad 2015)
  • Kvalitet vid inköp och upphandling (2019)

Folke är styrelseledamot i Region Väst,  SFK. Han är engagerad i SFK Programråd som anordnar seminarier; Café Kvalité, samt konferenserna World Quality Days och SFK:s Vårkonferenser

Back To Top