Skip to content
info@sfk.se

SFK Kvalitetsforum – Lärande genom erfarenhetsutbyteVälkommen att delta i SFK Kvalitetsforum

– Lärande genom erfarenhetsutbyte

Här kommer du få ta del av arbetssätt, metoder och verktyg inom modern verksamhetsutveckling. Vi fokuserar mer på hur ett värdeskapande kvalitetsarbete omsätts i praktiken, än hur kraven i olika standarder uppfylls.

I forumet får du träffa kolleger som du kan utbyta värdefulla och praktiska erfarenheter med.

Under fem träffar fördelade under ca 6 månader kommer du få:

 • Utbyte av erfarenheter om hur kvalitet och miljö/hållbarhet kan utvecklas
 • Studiebesök med intressanta möjligheter att lära av andra
 • Ett forum där kvalitets/miljöprofessionellas uppdrag, roller och kompetenser diskuteras
 • Möjlighet att få handfasta förslag på hur surdegar kan omvandlas till guldkorn
 • Senaste utveckling och rön inom kvalitets och miljöutveckling
 • Ett nätverk som ger dig framtida tillgång till kontakt med diskussionspartners

Nätverket vänder sig till dig som arbetar med kvalitets- och miljöutveckling. För dig som ser en möjlighet att lyfta organisationens kvalitets- och miljöarbete. Kanske står organisationen inför nya utmaningar och förändringar. Detta nätverk blir en nytändning för dig och din organisation.

Genomförande av nätverksträffarna

Fem nätverksträffar under ett halvår. En typisk agenda för en träff är:

 • Reflektioner från tidigare träffar
 • Dagens tema med introduktion, och exempel från framgångsrika organisationer
 • Så gör vi hos oss, diskussioner mellan deltagarna
 • Diskussioner, frågor och reflektioner
 • Vad tar jag med mig hem till min verksamhet
 • Tema för nästa träff

Studiebesök hos verksamheter som har intressanta arbetssätt att visa kommer att genomföras. Du som deltagare ges möjlighet att påverka och prioritera innehållet!

Exempel på teman för nätverksträffarna

 • Kvalitets-och miljöprofessionens uppdrag, roller och kompetenser
 • Ledarskap och medarbetarengagemang
  Hur ledningens aktiva engagemang och stöd för verksamhetsutveckling ökas
  Hur du får med dig kolleger och medarbetare i kvalitets- och miljöarbetet
 • Ledningssystem
  Hur ledningssystemet blir en del av affärsverksamheten
  Hur omvärlden påverkar ledningssystemet
  Hur olika ledningssystem kan integreras
 • Processinriktning
  Hur ett processinriktat arbetssätt förbättrar kundtillfredsställelse och resultat
  Hur effektiviteten i en process kan ökas med rätt fördelning av roller och ansvar
  Hur processer kan förbättras
 • Hantering av risker och möjligheter
  Hur risker och möjligheter kan identifieras och åtgärdas
  Hur åtgärder prioriteras, sätts in och följs upp
 • Systematiskt förbättringsarbete
  Hur företaget kan gå från nollfelspolicy till noll fel
  Hur engagemang skapas i förbättringsarbetet
  Hur effektiva förbättringsverktyg kan användas på alla nivåer i företaget
  Hur kvalitets- och miljömål kan utformas
 • Kund- och leverantörsrelationer
  Hur krav och förväntningar identifieras
  Hur samverkan kan utformas
  Hur kundtillfredsställelse kan utvärderas

Kostnad

För medlemmar i SFK, 14 000 SEK exkl. moms per deltagare.
För de som inte är SFK medlemmar, 15 500 SEK exkl. moms per deltagare.
Halva priset för deltagare nr. 2 från samma organisation (vilket regleras innan fakturering).

Plats, datum och tider

Nätverksträffarna kommer att förläggas till en plats i ”centrum” av Västra Götaland. Fem träffar om vardera en dag, med första träff under september månad 2019, och sedan fortsättning enligt deltagarna önskemål. Vi planerar heldagar kl. 08.30 – 16.00.

Denna omgång av SFK Kvalitetsforum är nu fulltecknad. Om ni är intresserade av att delta i SFK Kvalitetsforum får ni gärna anmäla er till vår intresselista. Vi kommer då kontakta er om det skulle bli något återbud, eller med ev. förfrågan för kommande omgångar av SFK Kvalitetsforum. Intresseanmälan är ej bindande.

Kontakt

Om ni har några frågor, kontakta gärna någon av nedanstående:

Folke Höglund
0706-37 40 37
folke.hoglund@gmail.com

Hans Baurmann
0706-50 36 63
provigor@telia.com

SFK Kansli
031-390 90 90
info@sfk.se

Bokningar

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top