Skip to content
info@sfk.se

SFK lanserar ett kvalitetsledarpris

  • |SFK

En ny utmärkelse presenteras i veckan av SFK. Det är nytt pris för bästa kvalitetsledare som leder kvalitets-och verksamhetsutveckling så det skapas framgång.

Vinnaren kommer att representerar Sverige i det Europeiska kvalitetsledarepriset EQL

Syftet med priset är att; 

  • hylla kvalitetsledare som skapar framgång
  • bidra med förbilder och sprida kunskap
  • knyta ihop Sverige med det Europeiska kvalitetsledarepriset  EQL.

Vad händer efter nomineringen?

  • Inkomna nomineringar registreras och när anmälan stängs startar urvalsprocess.
  • De bästa nomineringarna väljs ut och kompletterande information tas in. Ur denna grupp tas tre finalister fram.
  • Juryn beslutar om vinnaren av SFK:s kvalitetsledarpris senast den 30 januari 2024.
  • Vinnaren kommer att representerar Sverige i det Europeiska kvalitetsledarepriset EQL.
  • Prisceremoni äger rum på vårkonferensen.

Känner du Sveriges bästa kvalitetsledare, en ledare som har skapat – skapar framgång.
Nominera den personen till SFK:s Kvalitetsledarepris 2024.
Nomineringen är öppen t.o.m. 29 december, klicka på länken här för att komma till anmälan eller använd QR-koden

Back To Top