Skip to content
info@sfk.se

Kvalitetsdagen i Norr 17 oktober – SFK Samarbetspartner

SFK är samarbetspartner för årets Kvalitetsdagen i Norr, där Ledarskap & Kundfokus är temat.

Passa på att vara med på en regional seminariedag som ger dig:

  • Kunskap – intressanta föreläsare som förmedlar nyttiga kunskaper inom ämnesområdet
  • Inspiration – föreläsningar som lyfter fram exempel, konkreta tips och möjlig utveckling
  • Nätverkande – möten med kollegor från området för erfarenhetsutbyte och samverkan.

Bland föredragshållarna finns bland andra SFKs ordförande Niklas Blomqvist, Volvo Personvagnar i Göteborg som talar om ”Kvalitetsprofessionens roll i förändring”.
Vilka kompetenser och roller behöver kvalitetsprofessionen i framtiden? Vilka arbetar med kvalitet – från ledning till daglig verksamhet? Från att ha jobbat med kontrollsystem och noll fel kommer framtidens kvalitetsansvarig att behöva agera som en brobyggare mellan olika kunskapsområden. Stora utmaningar väntar och förmågan att tydliggöra kvalitetsprofessionens roll och hantera olika initiativ i en helhet kan vara viktiga nycklar.

Kvalitetsdagen i Norr är ett möte inom konceptet Dagar i Norr, som har en strävan att utveckla affärstänket och nätverkandet mellan företag och verksamheter i regionen. Dagar i Norrs temadagar hålls på Folkparken i Skellefteå. Läs mer här.

SFK kommer att vara på plats, dels genom ordförande Niklas Blomqvist som föredragshållare, och dels genom representanter från förbundet.

Back To Top