Skip to content
info@sfk.se

SFK lanserar ny grafisk identitet och ny webbplats

  • |SFK

SFK:s vision är att stärka Sveriges konkurrenskraft genom offensiv kvalitets- och verksamhetsutveckling. För att kunna förverkliga visionen behöver vi nå ut till, och engagera människor i svenska företag och organisationer som arbetar med just dessa frågor. Förbundet har därför tagit fram en strategi i fem punkter, där en av punkterna handlar om att stärka varumärket. SFK har därför tagit fram en ny grafisk profil som ska vara modern och inspirerande, samtidigt som den är strukturerad och professionell. Vi vill förmedla en upplevelse av kvalitet i all vår kommunikation.

Grafisk profilmanual

I linje med vårt förnyelsearbete har vi också sett över vår grafiska profil, och det har tagits fram en ny som är modern och inspirerande, samtidigt som den är strukturerad och professionell. Allt detta för att tydligare visa vad SFK är och står för. Vi har en tydlig strategi för hur vi den kommande tiden ska bli mer relevanta och tydliga med vårt budskap och nytta i samhället. Nu lanserar vi en del av detta arbete, en tydlig ny profil som bättre speglar det vi står för.

Ny webbplats – äntligen

Många har också längtat efter en ny webbplats. Idag publicerar vi helt nya sfk.se – äntligen. Det har varit ett relativt komplext utvecklingsarbete beroende på SFK:s struktur, med totalt 9 regioner och 5 sektioner som var och en ska kunna skapa egna aktiviter med tillhörande utskick. Men nu är den nya hemsidan på plats, och förutom att den bättre speglar vårt erbjudande och vår ambition att utvecklas, så har den också funktioner som ska underlätta för regioner och sektioner att skapa inbjudningar till olika aktiviteter, och distributionen av nyheter och aktiviteter till medlemmar blir i det närmaste helt automatiserad. Nya sfk.se är dessutom bättre anpassad till mobil och surfplattor än tidigare.

Hoppas du gillar vår nya webbplats!

 

Niklas Blomqvist

Förbundsordförande,

Svenska Förbundet för Kvalitet

Back To Top