Skip to content
info@sfk.se

Olle Jonsonpriset 2017

Maria Stenmark – vinnare av Olle Jonson-priset 2017 för examensarbetet

”Storskalig förändring i komplexa system – Utforskande av en förändringsresa, från traditionell förvaltning till offensiv kvalitetsutveckling i en kommun”
Examensarbetet har utförts vid Mittuniversitetet
Juryns motivering: I examensarbetet belyser författaren vilka faktorer som är avgörande för en organisations förmåga till storskalig förändring. Arbetet beaktar på ett imponerade sätt den höga komplexitet storskalig verksamhetsförändring innebär men lyckas ändå leda fram till en rad nya, relevanta och användbara slutsatser. Examensarbetet är mycket ambitiöst och föredömligt genomfört
Länk till examensarbetet

Hedersomnämnande

Juryns hedersomnämnande till Anda Embretsen och Karina Skalmstad för examensarbetet ”Ledarskap i ständig förbättring – Hur chefer skapar förutsättningar för varandra att utvecklas som ledare” Examensarbetet har utförts vid Mittuniversitetet

Juryns motivering: I examensarbetet belyser författarna värdet av att se chefers förutsättningar för att utvecklas som en effekt av ett system av chefer. Att på detta vis inkludera organisatoriska aspekter i utveckling av chefer är nydanande. Författarna har tagit sig an en mycket krävande uppgift och arbetet är föredömligt genomfört,
Länk till examensarbetet

Back To Top