Skip to content
info@sfk.se

Information från förbundsstyrelsen angående ordförandeskifte

  • |SFK

SFK Svenska Förbundet för Kvalitet har per 181203 genomfört ett skifte på posten som förbundsordförande. En majoritet av ledamöterna inom förbundsstyrelsen tillvaratog sin stadgeenliga rätt att kalla till ett extra fullmäktigemöte.

Till protokollet fördes att samtliga 19 närvarande fullmäktigeledamöter och den adjungerade verksamhetsrevisorn var eniga om att mötet utlysts på korrekt sätt.

Ordförandeskiftet som voterades fram var en konsekvens av ett tidigare väckt misstroende. Diskussionen hade startat redan under oktober månad och under förbundsstyrelsemötet i november behandlades frågor om ledarskapet, maktkoncentrationen och ekonomin under den tid som den nu avsatta förbundsordföranden lett förbundet, sedan i april 2017.

Den 3 december genomfördes ett nytt extra fullmäktigemöte samt ett förbundsstyrelsemöte. 17 ledamöter i fullmäktige voterade för ett omedelbart ordförandeskifte – två röster lämnades blanka. Fram till ordinarie fullmäktigemöte i april leds förbundet av Anne A Marbrandt, som varit förbundets vice ordförande sedan fyra år, tillika ordförande i SFK Syd.

SFK satsar nu för framtiden tillsammans med alla engagerade medlemmar. Verksamheten fortsätter som vanligt i regioner och sektioner med arrangemang, utbildningar och träffar.

Back To Top