Skip to content
info@sfk.se

Ett SFK-år med stora framsteg

  • |SFK

Julen står för dörren och vi vill passa på att tacka dig medlem, dig samarbetspartner och dig kvalitetskollega för året som varit, och som fört SFK-familjen ännu närmare visionen att öka Sveriges konkurrenskraft.

Vi gick stolt in i det nya året med en ny resurs i Peter Landin, affärsutvecklare, lånad på halvtid från vårt framgångsrika dotterbolag Qvalify. Strax därefter har vi anställt en ny koordinator till förbundskansliet på heltid, Gabrielle Meister, då Gun Flemme gick i pension.

Därmed har förbundet blivit arbetsgivare från att tidigare ha varit uppdragsgivare, vilket innebär ett ökat ansvarstagande och ett engagerat avstamp för framtiden. SFK har också lånat in Qvalifys ekonomichef Maria Brandt några timmar i veckan för att hantera controllerfunktionen.

Kansliet flyttades från Malmö till Mölndal för att samlokaliseras med Qvalifys kontor där.

 

Under vår förbättringsresa har vi därefter passerat många spännande hållplatser. Förbundet har fått en ny modern grafisk profil, vars identitet bättre ligger i linje med dottern Qvalifys, och också en ny hemsida samt nya rollups till våra events.

Våra nyhetsbrev har fått en uppfräschning och ett utökat innehåll, liksom våra sociala mediekanaler Facebook och LinkedIn.

Då förbundet drivs genom sina regioner och sektioner har en efterlängtad sharepoint-lösning underlättat dokumenthanteringen, samtidigt som styrelseaktiva fått egna mailadresser kopplade till förbundet.

När det gäller externa samarbeten har SFK startat ett vårdnätverk och även undersökt förutsättningarna för ett nätverk inom testning av mjukvara. Vi har haft ett samarbete med ASQ och EOQ, med Sandholms under Business Excellence Summit samt med Kvalitetsmagasinet.

Vi har och också i vanlig ordning arrangerat World Quality Day tillsammans med våra samarbetspartners. Vi har utsett vinnare till priset av Olle Jonsons minne, varit representerade som talare på konferenser och haft ett fint genomslag i media via debattartiklar, pressreleaser och annonser.

 

Till skillnad från många andra förbund upplever vi inom SFK en medlemsökning vilket är ett kvitto på att vi rör oss i rätt riktning, och med årets investeringar för framtiden känner vi stor tillförsikt när vi snart går mot ett nytt års början.

 

Den dubbla steghastighet vi rört oss med har tvingat oss som förening att också ta ett steg tillbaka. Under slutet av året har vi därmed, trogen våra ideal som förening, genomfört styrelseförändringar i syfte att öka delaktigheten och transparensen inom förbundet och också fördela rollerna inom SFK-familjen mellan flera personer.

Fullmäktiges ledamöter var eniga om att detta behövde ske för att åstadkomma en sund och hållbar maktbalans.

 

Sammanfattningsvis kan vi med stolthet och glädje blicka tillbaka mot ett år som tagit förbundet flera stora steg framåt – och ett litet men viktigt steg tillbaka.

 

Fridfulla helger och ett Gott Nytt År önskar vi inom SFK alla våra vänner

 

genom

Anne A Marbrandt

Förbundsordförande SFK

 

Kansliet har öppet t.o.m. den 21 december och efter ett juluppehåll är det åter tillgängligt fr.o.m. 7 januari.

Du kan alltid kontakta förbundsstyrelsens ledamöter – se uppgifter på sfk.se.

 

Back To Top