Skip to content
info@sfk.se

Årsmöte med SFK sektionen ProduktsäkerhetSFK:s Sektion Produktsäkerhet bjuder in till föreningens årsmöte den 7 maj 2024

Välkommen till årsmöte med sektionen Produktsäkerhet tisdagen den 7 maj.

När: 7 maj kl 11-00-11-45
Plats: Digitalt via Teams, länk skickas ut till alla sektionens medlemmar
Anmäl ditt deltagande till ordförande, helst innan den 3 maj. 

Motioner ska skicka in till ordförande Börje Hedman senast den 26 april

Föredragningslista för årsmötet

 1. Mötet öppnas av sektionens ordförande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysning
 3. Fastställande av föredragningslista
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringsmän som, jämte mötets ordförande, ska justera protokollet
 7. Föregående årsmötesprotokoll
 8. Styrelsens årsberättelse 2023 (inkl. bokslut och revisionsberättelsen)
 9. Ställningstagande till ansvarsfrihet för styrelsen för 2023
 10. Val av ordförande för 2024
 11. Val av övriga ledamöter för 2024
 12. Val av revisor för 2024
 13. Val av valnämnd och sammankallande för denna
 14. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2024
 15. Behandling av styrelseförslag och motioner
 16. Övriga ärenden
  -Val av sektionens representanter till SFKs Fullmäktige
  – Val av sektionens representant i Förbundsstyrelsen  
 17. Mötets avslutande

Välkommen!

Vid eventuella frågor kan ni vända er till Börje Hedman
via e-post eller mobil 070-883 87 19 

Styrelsen SFK Sektion Produktsäkerhet
Börje Hedman
Ordförande SFK TIPS

Back To Top