Skip to content
info@sfk.se

Rapport från frukostseminariet om riskbaserat förbättringsarbete

De tjugotre deltagare fick ta del av hur Anticimex arbetat med att förbättra sin kundserviceprocess så att den även klarar av de arbetstoppar som blir vid tex en ”getingsommar”. En framgångsfaktor var att man identifierade riskerna i processen, värderade dess viktighet och på så sätt kunde fokusera på de mest värdeskapande förbättringarna. Med hjälp av riskbedömningen:

  • Identifierades de arbetsmoment och funktioner som var mest kritiska
  • Hittade man vad som behövde mätas för att snabbt kunna reagera
  • Togs planer fram för vad som behöver göras för att eliminera, minska eller förebygga

De som var med på seminariet fick ta del av de konkreta åtgärder som vidtogs och varför förbättringsarbetet lyckades.

De som berättade och delade med sig var Britta Kronekvist, CIO på Anticimex och Karin Hanses, seniorkonsult på Sustema

Back To Top