Skip to content
info@sfk.se

Spaningsnätverk – en återblick

Här har det spanats och vi har lärt oss av varandra!

Under året har Spaningsnätverken träffats kring olika aktuella ämnen. Vi har spanat på ledningssystem, processer, AI och även på behovet att kunna ta en paus. Nätverken har genomförts för att möta behovet av lite djupare diskussioner och ömsesidigt lärande inom aktuella områden. Genom engagerade ledare från organisationer som Strålfors, SOS international, Ikano Bostäder, Region Stockholm, Stockholms Stad, PWC, Prevas, WSP, Sveriges Radio, Pöyrö, Volantes förlag med flera har nätverkande och utbyte av erfarenheter varit möjligt.

Tack alla engagerade spanare för det här året och för att ni delat med er, lyssnat och bidragit till lärande!

Inför kommande år har jag fått med mig många nya idéer som vi så klart ska göra något av. Vad är inte riktigt bestämt men utifrån spanarnas input är det revision och ledarskap som kommer att stå i centrum. Men först lite ledigt!

Vill du vara med? Se våra kommande aktiviteter.

Vi syns,

Åsa Wikenståhl, ordförande SFK Stockholm. 

Back To Top