Skip to content
info@sfk.se

Rapport från aktiviteten Bättre intern revision

Under två intensiva timmar identifierade vi behov, risker och möjligheter för intern revision samt vad man konkret kan göra för att adressera dessa.

Vi som var på plats gav och fick tips inom följande områden:

  • Hur blir internrevisioner ett effektivt verktyg för utveckling
  • Hur får vi revisioner att gälla hela organisationen och dessa delar samverkar istället för en avdelning/funktion/process åt gången.
  • Hur får vi ansvariga att hantera och åtgärda avvikelserna snabb och inom satta tidsgränser
  • Hur får vi organisationen att bli bättre på att följa upp effekten av vidtagna korrigerande åtgärder men även respektive revision

Vi som var med på erfarenhetsutbytet kom från

  • Både offentlig och privat sektor
  • Både producerade företag och tjänsteverksamhet
  • Unga och mindre unga

Vi var alla överens om att vi skulle träffas igen till hösten och då givetvis bjuda in alla i föreningen.
PS / Tack Inger Ekvall från LEVEL21 för att du tog så utmärka minnesanteckningar!

Detta evenemang genomfördes som ett samarbete mellan SFK Stockholm och Sustema AB.

Back To Top