Skip to content
info@sfk.se

SFK Stockholm startar nätverk/samtalsserie om AI (Artificiell Intelligens). Fem frågor till Åsa Wikenståhl, Ordförande för SFK Stockholm och initiativtagare

Hej Åsa!

Berätta varför du och SFK Stockholm startar det här nätverket/samtalsserien?

  • Jag har sett ett intresse av AI och ett behov av att träffas och hinna samtala med varandra om aktuella frågor. Framför allt samtalet är viktigt att erbjuda möjligheter till. Det här är bara början. Jag vill dra igång fler nätverk/samtalsserier kring andra ämnen som vi behöver bottna.

Hur påverkar AI oss idag?

  • Det är bland annat det vi ska träffas och samtala kring 😊

Vad kommer ni att prata om när ni träffas?

  • Vi kommer att utgå från Max Tegmarks bok ”Liv 3.0” och klargöra vad vi menar med AI. Max Tegmark tar upp frågor kring framtiden och hur vi bör förhålla oss till AI. Och hur vi kanske redan nu bör agera för att möta det stöd eller hot som AI kan komma att utgöra. Jag vill också att vi pratar om den tid vi lever i nu, som går så fort så fort. Kan AI vara ett sätt att avlasta organisationer och människor eller kommer AI att påverka oss på något annat sätt? Kan vi styra hur det kommer att bli? Sådana saker vill jag att vi tar upp.

Är intresset för AI stort?

  • Intresset är stort för AI. Framför allt har jag i mina samtal förstått att det finns stora spann i förståelsen av vad AI är för något. Det vill jag göra något åt.

Hur man kan använda AI och hur vi ska förhålla oss är givetvis viktiga frågor men är SFK det rätta nätverket för sådana diskussioner?

  • Det får medlemmarna avgöra. Jag ser att kvalitetsutvecklingen behöver ta plats i den utveckling som pågår i samhället. Och just kvaliteten, där vi alla är kunder på något sätt, bör finnas med i samtalet kring vad AI är och hur det kommer att påverka oss i framtiden.

Klicka gärna här för att läsa mer om nätverket

Back To Top