skip to Main Content
031-390 90 90 info@sfk.se
Sammanfattning av frukostseminariet om hållbara leverantörskedjor

Sammanfattning av frukostseminariet om hållbara leverantörskedjor

Vi riktar ett stort tack till de 17 deltagare som tog del av och ställde nyttiga frågor under frukostseminariet ”Hållbara leverantörskedjor – vad innebär det?” som hölls i samarbete med SFK Stockholm den 6/2. Seminariet betonade vikten av:

  • samverkan och ett systematiskt angreppssätt kring dessa frågor,
  • att vara ödmjuk inför den utmaning och komplexitet som detta ämne innebär,
  • de 5 ramverk du behöver känna till
  • och inte minst: att ”inte veta” är en stor risk ditt företag.

Föreläsare var Martin Horwitz, Senior Rådgivare inom Hållbart Företagande på Sustema. Martins fokusområden är Socialt ansvar i leverantörsledet samt ISOs ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Han har bl a arbetat som hållbarhetschef och jobbar idag som utbildare inom socialt ansvar och projektledare för både stora och små företag.

Back To Top