Skip to content
info@sfk.se

Sammanfattning av frukostseminariet om hållbara leverantörskedjor

Vi riktar ett stort tack till de 17 deltagare som tog del av och ställde nyttiga frågor under frukostseminariet ”Hållbara leverantörskedjor – vad innebär det?” som hölls i samarbete med SFK Stockholm den 6/2. Seminariet betonade vikten av:

  • samverkan och ett systematiskt angreppssätt kring dessa frågor,
  • att vara ödmjuk inför den utmaning och komplexitet som detta ämne innebär,
  • de 5 ramverk du behöver känna till
  • och inte minst: att ”inte veta” är en stor risk ditt företag.

Föreläsare var Martin Horwitz, Senior Rådgivare inom Hållbart Företagande på Sustema. Martins fokusområden är Socialt ansvar i leverantörsledet samt ISOs ledningssystem för miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Han har bl a arbetat som hållbarhetschef och jobbar idag som utbildare inom socialt ansvar och projektledare för både stora och små företag.

Back To Top