Skip to content
info@sfk.se

Rapport från SFK Stockholms årsmöte

Årets årsmöte innebar förutom en ny styrelsemedlem även rapportering från forskningsfronten, ett 20-tal idéer på medlemsaktiviteter.

Professor Yvonne Lagrosens inledde och berättade om vad som är viktigt för att en organisation ska lyckas implementera och behålla en god kvalitetskultur.

– Kulturen är viktig i allt förbättringsarbete – men glöms ofta bort. Vilka är dimensionerna i en kultur som leder till hållbarhet och kvalitet och hur kan en sådan organisationskultur bli en levande verklighet i en organisation?

Under föredraget fick vi ta del av ett Case där ett medvetet och målinriktat arbete lett till stora framgångar. Den som veta mer kan lyssna på Högskolan Västs Professors Podden när Vetenskapsjournalisten Karin Gyllenklev intervjuar Professor Yvonne Lagrosen.

Det mest intressanta från Årsmötet

Åsa Wikenståhl valdes om som ordförande på ytterligare ett år (ordförande välj alltid på ett år). Mikael Altsjö och Lennart Gidlöf valdes om som ledamöter på ytterligare två år. Björn Kvarnestam valdes in i styrelsen 2018 på två år och fortsätter alltså sitt uppdrag.

Cecilia Eckervig, som tillsammans med Tove Madsen, vann Olle Jonssonpriset 2018 blev på årsmötet invald i SFK Stockholms styrelse. Vi frågade Cecilia vad hon hoppas på att kunna bidra med och vad hon vill få ut av att vara med i styrelsen.

Jag har arbetat med internkommunikation och ledarskap de senaste åren och på nära håll fått se vikten av en stark kultur och gott ledarskap. Det är också där mitt främsta intresse ligger, I utveckling av organisationer och av ledarskapet. Styrelsearbetet hoppas jag ska ge mig fördjupad kunskap inom kvalitetsutveckling men även ett större nätverk och flera nya och spännande kontakter.

Under mötet framkom en önskan om mer information från styrelsens arbete och styrelsen åtog sig att arbeta med den frågan och återkomma.

På mötet informerades och diskuterades även om skiftet av förbundsordförande och vad som låg bakom det.

Mötet avslutades med att ta in förslag på aktiviteter och ämnen. Ett 30-tal förslag kom in. Nedan är ett axplock:

  • Samtal och forum om goda exempel på projekt och processarbete, best practise
  • Upphandling offentlig verksamhet
  • Studiebesök på MTR
  • Kvalitet kopplat till Agenda 2030/Indikatorer och arbete med mätetal
  • En stilstudie i japanska fabriker
  • Kvalitetsarbete second-hand (myrorna, stadsmissionen m.fl.)
  • GDPR
  • Core Quality Brainstorming
  • Föreläsning i förändringsledarskap

Efter årsmötet

Efter mötet stannade ungefär hälften av deltagarna kvar en stund för diskussioner och nätverkade.

Då protokollet ännu inte är justerat så skickas det inte ut med denna nyhet.

SFK Stockholms nyvalda styrelse
genom Lennart Gidlöf

Back To Top