Skip to content
info@sfk.se

Rapport från Nätverket för AI-spaning

Nätverket för AI-spaning har nu träffats vid tre tillfällen vilket var vår plan. Vi har ställt oss frågor och försökt formulera svar. Vi har tittat på AI ur olika perspektiv, spanat på hur långt världen kommit med AI i dag och vilka användningsområden som finns, framför allt inom offentlig sektor. Vi har också tillåtit oss att, med Max Tegmarks hjälp, filosofera om vartåt det kan bära om vi lyckas skapa en stark AI som tar över efter en intelligensexplosion. Som boken, Liv 3.0, påbjuder har vi nu deltagit i det viktigaste samtalet i vår tid genom vår spaning. Vi har fått definitionen på intelligens och vi har resonerat om möjligheter, rädslor, etik och moral. Vi vet mycket mer i dag än vi visste när vi träffades första gången och det känns på något sätt väldigt bra.

Jag vill tacka deltagarna i Nätverket för AI-spaning för aktivt och engagerat deltagande. Vi har genom våra samtal blivit lite mer medvetna om vad AI är, vad AI kan utvecklas till och att vi faktiskt kan vara med och påverka vad vi vill att AI skall bli i framtiden! Jag vill också tacka Volantes förlag och Gamla stans bokhandel för att nätverket har fått spana i er fina bokhandel, att ni deltog i diskussionerna och gjorde oss lite klokare. Kul också att Svenska akademien tittade in och intresserade sig för vad vi höll på med 😊

Lägger med några länkar nedan som vi spanat fram mellan våra möten. Lyssna, se och delta i samtalet!

Åsa Wikenståhl
Ordförande SFK Stockholm
To be To do AB

  1. Min nya vän roboten: En chattbot som terapeut
  2. Vårdad av en robot
  3. CE-märkt AI
  4. Filmen Transcendence
  5. Har roboten lurat oss? 
  6. AI och jobb. 
  7. Vardagen redan för rätt många
  8. Är Roboten Furhat mänskligare än en människa?
Back To Top