Skip to content
info@sfk.se

Volvoit ny ordförande i SFK

  • |SFK

Vid Fullmäktigemöte 26 april 2023 valdes Claes Britsman till ny ordförande för SFK.

Några ord från Claes:

”Jag har varit en aktiv SFK-medlem så länge jag kan minnas; på senare tid inom region SFK Väst och tidigare inom Fordonssektionen. Detta eftersom jag under nästan 40 år var trogen Volvo Cars på Hisingen i varierande roller inom kvalitetsprofessionen.

Min ambition är att tillsammans med styrelsen och den blivande operativa chefen utveckla SFK till en förening som växer i takt med samhällsutvecklingen genom att skapa värde för medlemmarna samt att attrahera nya medlemmar.

Jag tackar fullmäktige och förbundsstyrelsen för uppdraget och förtroendet.”

Claes Britsman, förbundsordförande SFK
claes.britsman@sfk.se
070 640 4629

Back To Top