Skip to content
info@sfk.se

Årsmöte SFK Region Värmland – Dalsland – ÖrebroSFK:s Region Värmland – Dalsland – Örebro bjuder in till föreningens årsmöte
med tillhörande seminarium den 27 mars 2024 klockan 15:00-17:00.

Plats är Hamnmagasinet vid Zakrisdalsudden i Karlstad.

Årsmötet har följande agenda:
15:00-16:00 Seminarium om ”Hållbarhetsredovisning – ny lagstiftning”.
16:00-16:30 Smörgås med dryck (SFK bjuder)
16:30-17:00 Årsmötesförhandlingar.

Alla är välkomna, även de som för närvarande inte är medlem.
Anmäl dig senast den 21 mars, via länken här Anmälan årsmöte 27 mars region Värmland-Dalsland-Örebro

Dagordning för årsmötet:

 1. Mötet öppnas av föreningens ordförande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringspersoner
 7. Föregående årsmötesprotokoll
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
 12. Val av föreningens ordförande 1 år
 13. Val av övriga styrelseledamöter 1 respektive 2 år
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 17. Inkomna motioner
 18. Övriga ärenden
 19. Mötets avslutande

Vid eventuella frågor kan ni vända er till lars.gohde@sfk,se 

Styrelsen SFK Region VDÖ genom
Lars Gohde 0722 46 11 65
Ordförande SFK-VDÖ

Back To Top