skip to Main Content
info@sfk.se

Årsmöte SFK Region VDÖ 2023Årsmöte SFK Region VDÖ 2023

Varmt välkomna att delta vid årsmöte för SFK Region Värmland – Dalsland – Örebro

Årsmötet kommer att hållas den 28 mars kl.16-18.00

Välkomna till Hamnmagasinet på Zakrisdalsudden i Karlstad.

Direkt efter mötet följer kort konstituerande styrelsemöte för de som berörs.

Anmäl dig till årsmötet senast den 21 mars i formuläret nedan.

Dagordning:

 1. Mötet öppnas av föreningens ordförande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringspersoner
 7. Föregående årsmötesprotokoll
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
 12. Val av föreningens ordförande 1 år
 13. Val av övriga styrelseledamöter 1 respektive 2 år
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 17. Inkomna motioner
 18. Övriga ärenden
 19. Mötets avslutande

Styrelsen SFK Region VDÖ genom
Lars Gohde 0722 46 11 65
Ordförande SFK-VDÖ

x

 

 

BokningarAntal
New Ticket 0,00kr Slutsålt

Valfritt meddelande, t ex önskemål om specialkost vid ev. måltid.

Läs mer om vår integritetspolicy (länk öppnas i nytt fönster).

Antispamfråga

Back To Top