Skip to content
info@sfk.se

Årsmöte SFK Region VDÖ 2023 med tillhörande seminariumSvenska Förbundet för Kvalitet, Region Värmland – Dalsland – Örebro bjuder in till föreningens årsmöte med tillhörande seminarium

Varmt välkomna att delta vid årsmöte för SFK Region Värmland – Dalsland – Örebro.
Alla är välkomna, även de som för närvarande inte är medlemmar.

Plats är Hamnmagasinet vid Zakrisdalsudden i Karlstad.

Träffen har följande agenda:
15:00-16:00 Seminarium om ”Verkligt hållbarhetsarbete”.
16:00-16:30 Smörgås med dryck (SFK bjuder)
16:30-17:00 Årsmötesförhandlingar.

Anmälan sker senast den 21 mars på: https://sfk.se/aktivitet/arsmote-sfk-region-vdo-2023

Seminarium:

Verkligt hållbarhetsarbete – värt namnet

Genomgång av hållbarhetsarbetets inriktning och genomförande enligt Parismodellen och hur man systematiskt bidrar till planetens välbefinnande.

Information om GHG Protokollet och SBT-initiativet.

Pauli Matikka är fil. kand. / civilekonom och byggnadsingenjör SBR och har över 40 års erfarenhet av verksamhetsutveckling. Pauli har varit kvalitets- och miljöchef för de två största byggbolagen och ingått i ledningsgruppen och har erhållit Byggindustrins kvalitetspris för sina insatser.

Pauli kommer att presentera Parisavtalets grunder och hur man kan bidra till att minska växthusgaserna genom ett systematiskt arbete med GHG protokollet Genom arbetet med Scope 1–3 kan man skapa mätbara mål och applicera Science Based Targets för verksamheten. Pauli har implementerat GHG-protokollet och arbetar nu med hållbarhetsfrågor och är väl bekant med upplägget.

Efter föredraget finns tid för att ställa frågor och diskutera tillämpningen av modellen och hur man kan bidra till hållbarhetsutveckling på ett handfast och konkret sätt. (www.sfk.se)

Dagordning: Årsmötet:

 1. Mötet öppnas av föreningens ordförande
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande för mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justeringspersoner
 7. Föregående årsmötesprotokoll
 8. Styrelsens verksamhetsberättelse
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
 12. Val av föreningens ordförande 1 år
 13. Val av övriga styrelseledamöter 1 respektive 2 år
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. Val av valberedning
 16. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 17. Inkomna motioner
 18. Övriga ärenden
 19. Mötets avslutande

Vid eventuella frågor kan ni vända er till lars.gohde@regionvarmland.se, 0722 46 11 65

Styrelsen SFK Region VDÖ genom
Lars Gohde 0722 46 11 65
Ordförande SFK-VDÖ

 

Bokningar

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top