Skip to content
info@sfk.seStudiebesök på RZ Zampart

Den 19 september var vi, region VDÖ, inbjudan till RZ Zampart i Karlstad. Ett företaget som bland annat är v  ald till årets underleverantör av Saab Dynamics år 2022. Vi fick av företagets kvalitets- och miljöchef en företagspresentation och en rundvandring i fabriken där vi praktiskt fick se tillämpningen av deras ledningssystem för kvalitet med bland annat daglig styrning och förbättringsarbetet. Vi som deltog uppskattar denna typ av företagsbesök med trevliga dialoger om hur vi och andra gör praktiskt i det vardagliga kvalitetsarbetet. Stort tack till RZ Zampart!

Back To Top