Skip to content
info@sfk.se

Webbinarium om lyckad kvalitetssäkring av en administrationSFK-VDÖ anordnar ett webbinarium om hur man genom systematiska insatser kvalitetssäkrar en organisation inom den offentliga sektorn.

Lars Gohde som är medlem i SFK-VDÖ kommer att presentera tillvägagångssättet och sina erfarenheter om hur man kvalitetssäkrar en administration inom offentlig sektor.

Genomgången sker med hjälp av ett intressant bildmaterial som beskriver arbetsgången och angreppsättet för arbetet och ger insikter hur man på ett bra sätt utvecklar verksamheten.

Det har varit roligt och givande att tillsammans med medarbetarna i enheten utveckla Ledningssystemet. Berättar gärna om hur vi gick tillväga men vill gärna ha tips och idéer från deltagarna på webbinariet hur vi kan behålla engagemanget. Upplever att det ”lätta” var att få ledningssystemet på plats”. – Lars Gohde

Vi kommer att diskutera tillvägagångssättet och deltagarna har möjlighet att ställa sina frågor via chatta under webbinariet så att vi kan kommunicera.

Genomgången är unik och SFK bjuder på webbinariet kostnadsfritt. Vi önskar att deltagarna överväger att bli medlemmar i SFK för att delta även i fortsättningen i föreningens aktiviteter om kvalitetsinriktad verksamhetsutveckling. Medlemsansökan görs via www.sfk.se

 

BOK: Kvalitetssäkring av administration inom offentlig sektor, Lars Gohde

Vill du förbereda dig och läsa boken så kan den beställas via www.komlitt.se

Du får en länk till TEAMS i din e-post innan webbinariet/live

Välkomna till en timmes givande webbinarie om verksamhetsutveckling med kvalitet.

Anmälan senast 2020-10-12

En kvalitetssäkrad och effektiv verksamhet är något som är i allas intresse, såväl för medarbetare som för skattebetalare. Boken visar hur man praktiskt går tillväga för att kvalitetssäkra administration i offentlig sektor, med allt som det innebär av kundfokus, målorientering och att arbeta med ständiga förbättringar. Ett led i att kvalitetssäkra välfärden är att ha effektiva administrativa processer. Förutom att värde skapas för de enheter som administrationen stödjer via sina tjänster, så leder en kvalitetssäkrad administration också till att ge en ökad yrkesstolthet hos alla medarbetare som arbetar med dessa uppgifter. Det leder till mer självstyrande medarbetare och innebär ett ledarskap som är i samklang med teorierna enligt Utvecklande ledarskap och Tillitsbaserad styrning. Bokens författare Lars Gohde är civilekonom med erfarenhet från såväl privat som offentlig sektor. Han har som managementkonsult byggt upp kunskap om metodik för projektledning, kunskapshantering samt process- och verksamhetsutveckling. Som chef har han senare omsatt denna kunskap i praktiken, bland annat för att tillsammans med medarbetarna i ett landsting ISO-certifiera deras administrativa enhets ledningssystem för kvalitet.

Back To Top