Skip to content
info@sfk.se

STUDIEBESÖK OCH BYGGTRÄFF PÅ SLUSSEN Stockholm


  • Genomfört:
  • 05/4 -22
  • Plats
  • Södermalmstorg 4, Stockholm

Slussen var efter över 80 år utsliten och behövde rivas och byggas upp från grunden. Samtidigt ska området anpassas för att möta behoven hos dagens och morgondagens krav.
Slussens ombyggnad är viktig för Stockholm, men också för resten av Mälardalen. Översvämningsriskerna i Mälardalen är idag oacceptabelt stora. Möjligheten att tappa ut vatten ur Mälaren är för liten för att förhindra översvämningar vid kraftiga vattenflöden till sjön.
Det är stora komplicerade arbeten som utförs på en liten yta, samtidigt som vardagslivet vid Slussen ska fungera. Det ställer extremt höga krav på noggrann planering. Det är långt ner till fast berg och det finns kulturhistoriskt värdefull bebyggelse att ta hänsyn till.
Slussbron invigdes för ca ett år sedan men det återstår omfattande arbeten i anslutning till bron.

SFK-Bygg inbjuder till ett intressant och givande studiebesök under sakkunnig ledning.
Tillfälle ges för byggtekniska frågor och diskussion med fika om genomförandet mm
Direkt efter studiebesöket inbjuds till SFK-Byggs Årsmöte, se separat aktivitet / kallelse.

Plats: Slussen, Informationslokalen, Södermalmstorg 4, Stockholm
Kontaktperson: Gunnel Wikenholm 070–7990656
Tider: 2022-04-05 kl. 13.00-16.00
Begränsat antal deltagare, först till kvarn!

Anmälan senast 2022-03-31 i formuläret nedan.

Se gärna vad som pågår via länken:
Länk: https://vaxer.stockholm/nyheter/2021/10/slussbron—1-ar-i-drift/

Back To Top