Skip to content
info@sfk.se

SFK-Bygg inbjuder till seminarium och årsmöte på Sveriges enda VVS-museum


 • Genomfört:
 • 30/3 -23
 • Plats
 • Archimedesvägen 1, Bromma

Tanken med mötesplatsen är att visa hur VVS-branschen kvalitetsutvecklat det svenska samhället från Lort-Sverige till världens högsta levnadsstandard. Ett intressant seminarium kommer att hållas den 30 mars kl.15-16.00 före årsmötet.

Årsmötet kommer att hållas efter seminariet 16.00-16.30 med fika och rundvandring med en mycket VVS kunnig guide. Sveriges VVS-museum har en intressant utställning om utvecklingen under åren.

När: 30 mars 2023, 15.00-17.30

Plats: Sveriges VVS Museum, Archimedesvägen 1. Bromma i Stockholm

Anmäl dig till seminariet och årsmötet som är gratis, senast den 27 mars i formuläret nedan.

Dagordning:

 • Mötet öppnas av föreningens ordförande
 • Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 • Fastställande av dagordning
 • Val av ordförande för mötet
 • Val av sekreterare för mötet
 • Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 • Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomirapport
 • Revisorernas berättelse
 • Fastställande av balans- och resultaträkning
 • Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
 • Inkomna motioner
 • Val av föreningens ordförande 1 år
 • Val av övriga styrelseledamöter 1 respektive 2 år
 • Val av revisorer och revisorssuppleanter
 • Val av valberedning
 • Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
 • Övriga ärenden
 • Mötets avslutande (Efter mötet följer kort konstituerande styrelsemöte för de som berörs)

Varmt välkomna att delta vid seminariet och årsmöte för SFK Bygg

Styrelsen i SFK Bygg genom

Kontaktperson: Pauli Matikka 0706852215

Bokningar

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top