Skip to content
info@sfk.se

SFK inbjuder till seminarium om: Processer och processorientering för verksamhetsstyrning 2024-04-10, 15:00-16:30 samt Årsmöte SFK Bygg 16:30-17:00


  • Genomfört:
  • 10/4 -24
  • Plats
  • Katarinavägen 15, Stockholm

Svenska Förbundet för Kvalitet inbjuder till seminarium om:
Processer och processorientering för verksamhetsstyrning

Ännu bättre verksamhet med processorientering -– från tanke till handling
Ett inspirerande föredrag som belyser motiv och möjligheter för verksamheter att förstå, leda och förbättra sina processer. Du kommer att få perspektiv på såväl synsätt och principer som centrala steg för att praktiskt lägga rätt grund för framgång.

Kom och lyssna och diskutera om processorientering
Vi bjuder på fika

Anders Ljungberg är sedan 1996 VD för Trivector LogiQ, ett konsult- och utbildningsföretag inom processbaserad verksamhetsutveckling.
Anders har drygt 30 års erfarenhet av konsultuppdrag i en mängd branscher och är också frekvent anlitad för utbildningar och föredrag.
Mer information finns på https://andersljungberg.nu/

Deltagande kan ske fysiskt eller via TEAMS, inloggning sändes till de som har anmält sig.

Tid: 15.00 – 16.30 seminarium
       16.30 – 17.00 årsmöte

Plats: (OBS, ändrad till nedanstående)
– Fysiskt: CONVENDUM, Katarinavägen 15, Stockholm
– Teams: Länk skickas till din E-postadress efter anmälan

Pris seminarium: Medlemmar i SFK deltar gratis, icke medlemmar betalar 480 kronor exkl. moms via faktura.

Anmälan: Välkommen med anmäl till seminariet och eller årsmötet senast den 7 april

Varmt välkomna att delta och uppdatera kunskaperna om processorientering och styrning.

Ett utmärkt tillfälle att under lågkonjunkturen se över och arbeta med företagets processer och finna förbättringspotential och nya förtjänstmöjligheter

Välkomna
Styrelsen SFK- Bygg genom
Ordf. Pauli Matikka
0706 852 215
pauli.matikka@telia.com 

Anmäl dig i Boknings fältet nedan,
skriv i Meddelanderutan om du tänker delta via Teams:
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________

ÅRSMÖTET SFK Bygg 16:30-17:00 för medlemmar
Dagordning 
Mötet öppnas av föreningens ordförande
Mötets behöriga utlysande
Fastställande av dagordning
Val av ordförande för mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av två justeringspersoner
Styrelsens verksamhetsberättelse 2023
Kassörens rapport och revisionsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet för föreningens styrelse
Val av föreningens ordförande 1 år
Val av övriga styrelseledamöter 1 respektive 2 år
Val av två personer för att delta vid Fullmäktige 1 år
Val av revisorer
Val av valberedning
Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
Inkomna motioner och ärenden
Mötets avslutande

Välkomna
Styrelsen SFK- Bygg genom
Ordf. Pauli Matikka
0706 852 215
pauli.matikka@telia.com 

Anmäl dig i Boknings fältet nedan,
skriv i Meddelanderutan om du tänker delta via Teams:

Bokning

Det går inte längre att göra bokningar på den här aktiviteten.

Back To Top