Skip to content
info@sfk.se

ArbetsmiljöutbildningMål och innehåll

  • En orientering i arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Skyddsombuds rättigheter/uppgifter
  • Organisatorisk och Social Arbetsmiljö
  • Rehabilitering
  • ISO 45001:2015

Mål: Alla ska känna till sitt ansvar, sina befogenheter och arbetsuppgifter i förhållande till arbetsmiljön. Alla ska också känna till grunder i ISO 45001:2015

Dagen inleds med samling och fika 09.30, utbildningen börjar kl 10.00.

Kostnad: 700 kr för medlem 1100 kr för icke medlem.

Anmälan senast 15 mars till Mats Olsson mats.olsson@poyry.com, 070-320 67 26

 

Back To Top