Skip to content
info@sfk.se

Utbildning: ISO 45001 den nya arbetsmiljöstandardenTillsammans med Qvalify AB arrangeras utbildningsdag i Nya ISO 45001 (arbetsmiljöledning) som nu är släppt och ersätter tidigare OHSAS 18001.

Vi kommer vid denna utbildning att gå igenom och belysa de viktigaste förändringarna i den nya arbetsmiljöstandarden? och kommer belysa de betydande förändringarna från OHSAS 18001 till ISO 45001.

Avsikten med ISO 45001 är bland annat att bättre integrera arbetsmiljöperspektivet i företagets strategiska inriktning och att öka fokus på faktiska arbetsmiljöförbättringar

Kurspresentation

Du kommer genom denna kurs få kunskap kring förändringarna och nyheterna i nya ISO 45001:2018, samt
– insikt kring nyttan med ledningssystem och förstå hur det kan vara ett effektivt verktyg för verksamhetsutveckling
– få grundkunskap både om omfattning och innehåll i ISO 45001
– känna till framgångsfaktorer för ett väl fungerande ledningssystem
– få fått insikt hur ett ledningssystem bidrar till att förbättra arbetssätt.

Vem vänder sig kursen till?

Kursen vänder sig till dig företagsledare, arbetsmiljöansvarig, ledningsrepresentanter eller till dig som på annat sätt behöver denna kunskap.

Dag; 2019-01-29
Tid: 09.00 – 16.00
Plats: Scandic Lugnet, Falun
Kursavgift: Medlemmar 2730:- ex moms.
Ej medlemmar 3900:- ex moms.
I kurspris ingår lunch, förtäring under dagen samt kursdokumentation

Länk till anmälan

Exempel ur innehållet

– Introduktion kring ledningssystem
– Strukturen i ISO 45001 och hur den är relaterade till PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act).
– Nya arbetsmiljöledningsprinciperna.
– Fokus på avsnitt i standarden:
– Omvärldsbevakning
– Hantering av risker
– Vad är en arbetsmiljöaspekt
– Bindande krav
– Dokumentstyrning
– Intern revision
– Ledningens genomgång

Back To Top