Skip to content
info@sfk.se

Studiebesök på Volvo Powertrain ABStudiebesök på Volvo Powertrain AB, Köping.

Besöket inleddes med en gemensam lunch med vår guide och ciceron under besöket Tomislav Acimovic, Avdelningschef Kvalitet.

Efter lunchen fick vi en presentation av företaget och de produkter som tillverkas och monteras i företaget:

Historik

Volvo Powertrain AB är ett svenskt dotterbolag inom Volvokoncernen som utvecklar och levererar drivlinekomponenter till alla företagen inom AB Volvo (Volvo Lastvagnar, Renault Trucks, UD Trucks (före detta Nissan Diesel), Mack Trucks, Volvo Construction Equipment och Volvo Penta).

Med drivlinekomponenter menas motorer, växellådor och drivaxlar.

Bolaget tillhörde förut Volvo Lastvagnar men bröts sedan ur för att bli en underleverantör till bolagen inom AB Volvo. Tillverkning sker i bl.a. Skövde och Köping och utveckling i Göteborg och Lyon, Frankrike.

Ett företag med ca 4400 anställda. Senaste räkenskapsåret gjordes en vinst på 2 212 511 TKR. Det sitter fler män än kvinnor i styrelsen.

Tomislav berättade även om hur man bedriver kvalitetsarbetet inom Powertrain i vardagen, och inte minst hur det ständiga pågående kvalitetsarbetet mot visioner som noll fel bedrivs.

Vår ordförande Niels Holmgaard avslutade denna del av besöket med att berättade om vilka vi är, och på vilket sätt vi vill vara en påverkande del i kvalitetsutvecklingen i Sverige.

Avslutningsvis fick vi en allmän visning av tillverkningen, monteringen och nya värmebehandlingsanläggning.

Besöket var mycket lyckat med professionella guidar som ”underhöll” oss med svensk verkstadsindustris framgångar på många olika områden från då till nu.

Bra ordning och reda på verkstaden, som mer och mer är ett signum inom svensk verkstadsindustri idag.

Tack för att vi fick komma

SFK SV

Dagen avslutades med vårt årsmöte.

Björn Claeson, sekr

Back To Top